• Ser dette ut som et industriområde? På Innvordfjellet i Flatanger er det vedtatt å bygge 32 turbiner på tross av svært negative konsekvenser for dyreliv og landskap. På et 9,3 kvadratkilometer stort området skal det sprenges ut 35 kilometer anleggsvei og legges 50 kilometer høyspentledninger. Kjartan Trana

Må vi virkelig diskutere verdien av uberørt natur?

GJESTEKOMMENTAR: Mange planter og dyr er avhengige av inngrepsfri og uberørt natur. Men er den også viktig for mennesker?