På tide å sette foten ned

KOMMENTAR: Politikerne har skapt dette kaoset. Nå er det på tide å rydde opp. Det første må bli å si nei til mer elektrifisering av sokkelen.

Martin Linge elektrifiseres med strøm fra land. På veien ut til plattformen forsvinner 15 prosent av strømmen.
Publisert: Publisert:

Rett før jul fremmet Frp forslag i Stortinget om å stanse elektrifisering av oljeinstallasjoner på norsk sokkel. Denne saken skal stemmes over etter nyttår.

Både Frp og Rødt vil jobbe for at en allianse av politiske partier skal stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel. Også MDGs Rasmus Hansson og to Høyre-topper fra Rogaland, John Peter Hernes og Sveinung Stensland, uttalte nylig stor skepsis til elektrifisering av sokkelen.

Å føre strøm fra land ut til innstallasjonene på sokkelen har blitt en het politisk potet, spesielt etter at strømprisene nesten hver dag har slått nye rekorder.

Les også

Høyre-topp advarer mot «blind tro» på elektrifisering

Svaret var nei

Svaret på om vi skulle elektrifisere sokkelen med kraft fra land fra de to regjeringspartiene var egentlig nei, men det var før valget. Da mente både Ap og Sp at elektrifisering av sokkelen i hovedsak skal skje med havvind.

I februar sa Espen Barth Eide (Ap) til Teknisk Ukeblad at elektrifiseringen burde skje med havvind, «for å unngå at vi låser oss til en løsning som ikke skal være med videre når man begynner å fase ut oljeproduksjonen».

Sp’s Sandra Borch sa til Nettavisen i juli at hennes parti hadde sagt «klart og tydelig at elektrifisering av sokkelen ikke skal skje med kraft fra land. Hvis det skal skje, så skal det skje med de prosjektene som oljenæringa har igangsatt på havvind».

I Hurdalsplattformen kan vi lese at «elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen».

Les også

Nå kan det bli bråk

Les også

Hvorfor er det ikke et folkeopprør mot elektrifisering av sokkelen?

Ikke så lett

Men så oppdaget Marte Mjøs Persen (Ap) da hun overtok jobben som olje- og energiminister at det ikke var så enkelt som det. For utbyggingen av havvind på norsk sokkel vil ikke komme i gang før mot slutten av 2020-tallet. Og teknologien for flytende havvind er ikke lønnsom ennå. Og når den kommer i gang, vil det sannsynligvis være for å eksportere kraften.

Persen sa derfor i Stortinget nylig at elektrifiseringen i hovedsak likevel vil skje med strøm fra land i årene fremover.

Og i julegave fra Equinor fikk hun planen for utbygging og drift (PUD) for Oseberg-prosjektet. Equinor og partnerne bruker 10 milliarder kroner på å øke gassproduksjonen og del-elektrifisere feltet.

Oseberg-prosjektet handler om å utvikle næringen, samtidig som man gjør det beste ut av det med tanke på klimaavtrykket, sa Persen.

Dette er utbyggingsplanen for det andre elektrifiseringsprosjektet Equinor og partnerne har levert til departementet på kort tid.

Les også

– Vi må godta at vassdrag reguleres og vindturbiner settes opp for å elektrifisere

Veivalg

Til E24 sa NVE-direktør Kjetil Lund forrige uke at vi står overfor veivalg i energipolitikken, og at det i en slik situasjon kan være grunn til å vurdere omfanget av elektrifiseringen av sokkelen.

Lund mener en tiendedel av norsk kraftproduksjon kan gå til elektrifiseringen av sokkelen. Dette er kraft som kan brukes til andre ting, særlig i en tid hvor kraftsystemet kommer under press.

«Det er sterkt engasjement på flere sider. Dette er en viktig del av norsk klimapolitikk og norske klimamål. Den globale virkningen er ikke fullt så klar,» sa han.

Tall fra Equinor sier at elektrifiseringen av Oseberg og Troll vil redusere utslippene på sokkelen med 800.000 tonn CO₂ årlig. Men dette er jo bare en liten del av historien.

Hele historien er at dette bare utgjør rundt 5 prosent av de totale utslippene, hvis vi inkluderer bruken av olje og gass. Noen påstår at det er avgjort at dersom vi elektrifiserer sokkelen, vil dette være med på å kutte klimagassutslippene globalt. Dette er ikke skikkelig utredet, men enkel matematikk tilsier at det ikke er det.

Les også

Elektrifisering på sokkelen, Norge står i et dilemma

Retorikken

«For at Norge skal klare å nå nasjonale og globale klimamål, må utslippene på norsk sokkel reduseres. Elektrifisering av norsk sokkel med kraft fra land er avgjørende for å få det til,» sier bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

«Elektrifisering er et avgjørende grep for å redusere utslippene på sokkelen,» sier olje- og energiministeren.

Men argumentet om at vi er nødt til å elektrifisere norsk sokkel for å nå klimamålene er bare et retorisk grep fra de som har en egeninteresse i å la dette skje.

For hvis man går med på dette premisset, og ikke bryr seg med om dette faktisk vil føre til klimagassreduksjoner globalt, innrømmer man de facto at det er et symboltiltak for å pynte på norske utslippstall.

For selv om vi har forpliktet oss gjennom klimaavtaler til å kutte våre egne utslipp, er vi også en del av verden. Og det finnes faktisk andre løsninger. Men med disse løsningene vil oljenæringen selv måtte betale.

Les også

Elendig politisk håndverk

Les også

Frykter nytt strømsjokk dersom oljeplattformer elektrifiseres

Grip sjansen

Vi ser nå at strømmarkedet er ute av kontroll på grunn av tidligere politiske beslutninger.

Utbygging av vindkraft på land gikk også av hengslene på grunn av mangel på politisk styring. Kanskje det mest paradoksale er at Persen før hun ble olje- og energiminister var sterk motstander av å bygge ut mer vindkraft på land.

Men tillater regjeringen og Stortinget nå at elektrifiseringen av sokkelen skal fortsette, er vi faktisk nødt til å bygge ut mer vindkraft på land. Hvis vi ikke vil betale mye mer for både nettleie og strøm, og samtidig si nei til nye næringer som kan skape arbeidsplasser for framtiden.

For er et tiltak som i realiteten ikke har noen globale klimagevinster og mest av alt framstår som grønnvasking av oljeindustrien og pynting på utslippstall for Norge, noe vi virkelig vil bruke våre ressurser på?

Med Frps forslag har politikerne på Stortinget nå sjansen til å stoppe elektrifisering av flere installasjoner på sokkelen mens det ennå ikke er for sent. Den sjansen bør de gripe.

Får vi en klimapolitikk som handler om så åpenbare symboltiltak som dette, mister klimapolitikken all troverdighet.

Publisert: