Partier, ikke politikk

GJESTEKOMMENTAR: Det er fristende å erklære politikkens død når regjeringen og dens største utfordrer synes å være enige om det meste av det viktige.

«Når Høyre kun kan by på ’samme ideer, bare andre mennesker’ som alternativ til dagens regjering, er det ikke lett å være politisk interessert velger», skriver Trond Birkedal.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Regjeringspartiene kvitter seg med velgere i et tempo vi aldri har sett maken til. Høyre har i stor grad kopiert regjeringens budsjettforslag og har ingen egne visjoner for hvordan landet skal styres. Høyres «alternative» statsbudsjett flikker og pynter litt, men det tas ingen kraftfulle eller store grep som peker på en ny retning for landet. Partiet er tomme for både nye ideer og bedre løsninger.

For fire år siden var bompenger et brennaktuelt tema. Det var i mars 2019 at den daværende Folkeaksjonen mot mer bompenger (FNB) begynte å gjøre seg gjeldende på meningsmålingene. Folks frustrasjon med de etablerte partiene fikk sitt utløp når de kunne stemme på FNB. Neste år kan det se ut som at en nykommer kan ta denne rollen, nemlig Industri- og næringspartiet (INP).

Det elskede Høyre

Høyre tjener for tiden godt på det gamle ordtaket «egen suksess er vel og bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte». Det er gjort mange forsøk på å forklare Høyres suksess i meningsmålingene, men det er i hvert fall helt klart at den ikke skyldes at partiet peker på en alternativ retning for landet. I deres statsbudsjett er det nok av skatteøkninger til å gjøre Rødt fornøyd, og det er ingen tegn til systematiske, grunnleggende reformer eller kutt. Det er fristende å erklære politikkens død når regjeringen og dens største utfordrer synes å være så grunnleggende enige om innretningen på budsjettet at de fint kunne blitt enige over noen harde forhandlinger.

Når Høyre gjør det bra på målingene, skyldes det nesten utelukkende Ap og Sp sine spektakulære stup i popularitet. I mai 2021 hadde Sp målinger på 20-tallet. I siste måling fra Vårt Land hadde regjeringen 20 prosent til sammen. Høyre har altså mer enn dobbelt så stor oppslutning som Ap, en rekord i nyere politisk historie.

Hvor stopper Ap?

Arbeiderpartiets fall har vært eksepsjonelt. Har man fulgt med i norsk politikk og lest litt politisk historie, er det ubegripelig at Ap kan ligge på rundt 15 prosent. Partiet ligger altså fattige 2,6 prosentpoeng foran Frp.

Partiets forklaringer er at de gjennomfører tøffe tiltak i tøffe tider og er for dårlige på kommunikasjon. Dersom de slår seg til ro med dette, er det fortsatt rom for nedgang hos Ap. Aps søsterpartier i Danmark og Sverige opplever valgsuksesser selv etter å ha styrt i minst like dårlige tider som norske Ap.

Arbeiderpartiet oppfattes ikke lenger å stå på arbeidsfolks side. De har en utydelig oljepolitikk, og når de er ute og snakker om næringslivet er det stort sett bare kjefting på kjønnsrepresentasjon i styrene – eller de vil ha høyere skatter. På den andre siden konkurrerer de med SV og Rødt om hvem som snakker mest om de svakerestilte blant oss. Ingen i Ap snakker om eller til vanlige arbeidsfolk, kanskje fordi de rett og slett ikke vet hvordan.

Det er åpenbart at partiet sliter med mannskapet sitt. Det er umulig å se på dagens situasjon og tenke at her har de det rette laget for fremtiden. Det er ikke sikkert at Støre, Skjæran og Stenseng er vinnerlaget som skal reise partiet. Det er vanskelig å se for seg at Støre blir kastet med det første, og det står ikke akkurat en solid arverekke bak han til å overta, men både nestlederverv og partisekretær bør være åpent for diskusjon på landsmøtet.

Jeg sliter med å se forskjeller
på alt det Senterpartiet lovte
før valget i fjor og det Industri-
og næringspartiet (INP)
går til valg på nå.

Er nye partier løsningen?

Ved sist valg stemte over 9 prosent av Stavangers velgere på FNB og gjorde dem til det tredje største partiet i kommunestyret. FNB sørget for et maktskifte i Stavanger og har vært med å styre byen siden. De har ikke gjort noen store politiske brølere og har fått gode gjennomslag for sitt partiprogram. Den sist målte oppslutningen i september på 0,6 prosent for partiet, tyder kanskje på at velgerne ikke stemte på partiet på grunn av programmet som sådan, men som en protest mot de andre partiene og bompenger. Til sammenligning fikk Industri- og næringspartiet (INP) 0,8 prosent oppslutning på samme måling.

Les også

MÅLING: Gjennombrudd for Industri- og næringspartiet (INP) i ellevill medlemsvekst

INP er en nykommer i partifloraen og er i prinsippet en ren kopi av Senterpartiet før valget i 2021. Jeg har vært grundig gjennom politiske uttalelser og vedtatt politikk, og sliter med å finne forskjeller mellom alt det Trygve Slagsvold Vedum lovte før valget og det INP går til valg på nå. Det meget spesielle med INP er at det minner mer om et enkeltpersonforetak enn et parti.

Et dypdykk i vedtektene deres, slik Aftenbladets Geir Søndeland har gjort, viser at partiet ikke har noen demokratisk styreform. Partileder Owe Ingemann Waltherzøe har valgt seg selv til leder for seks år, og han har alene utpekt et sentralstyre som skal sitte i fire år. I mer demokratiske partier er det landsmøtene som velger leder og sentralstyre, og det finnes ingen eksempler på at noen er valgt for mer enn to år om gangen. Sentralstyret han utpekte valgte å sette Ingemann på førsteplass på samtlige stortingsvalglister i fjor.

Les også

INP slaktes: «Strengt. Autoritært. Urovekkende. Veldig problematisk. Minner om en sekt. »

Det er ikke et problem for demokratiet at det kommer og går litt kuriøse partier med jevne mellomrom, det er i tilfelle demokratiet som velger dem. Men det er et problem for de etablerte partiene at de ikke greier å gjøre seg selv relevante for velgerne. Når Høyre i tillegg kun kan by på «samme ideer, bare andre mennesker» som alternativ til dagens regjering, er det ikke lett å være politisk interessert velger.


Publisert: