Nasjonalpopulisme fra venstresiden

KOMMENTAR: Rødt, SV og Senterpartiet vil reforhandle EØS-avtalen. Brexit-rotet viser oss at dette ikke er noen god ide.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken vil begge reforhandle EØS-avtalen. De mener Norge er i stand til å forhandle med EU om en bedre avtale.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Denne uken var Irlands Europaminister, Helen McEntee, på besøk i Norge. Hun er på frierferd for å finne nye «venner», etter at deres viktigste handelspartner bestemte seg for å forlate EU.

McEntee snakket på et seminar hos NHO om hvordan landet hennes kommer til å bli påvirket av Storbritannias utmelding fra EU, Brexit.

Om hvordan handelen mellom landene allerede har falt. Og om hvordan en dårlig avtale om grensen mellom Irland og Nord-Irland kan føre til at volden blusser opp igjen, 20 år siden fredsavtalen.

Irland forbereder seg på verst mulig utfall.

Usikkerhet

Forhandlingene mellom EU og Storbritannia står ifølge EUs sjefsforhandler Michel Barnier i stampe på 25 prosent av det de etter planen skal bli enige om. Det er ikke gjort noen store framskritt i forhandlingene siden mars.

At alt er usikkert, sier Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge, mindre enn et år før dato for Brexit 29. mars 2019.

Béchet trekker fram en krystallkule fra lommen.

– Denne har jeg alltid med meg, og hver dag prøver jeg å se inn i framtiden. Men det virker aldri. Så konklusjonen er at alt er mulig.

EU-ambassadøren hevder at de på ingen måte prøver å straffe Storbritannia, og at målet er å beholde et så nært forhold som mulig. Samtidig vil de ikke gå med på hva som helst.

Det er Storbritannia som har valgt å forlate EU, og da kan de ikke ha et like godt forhold til de andre medlemslandene som de hadde da de var medlem. Det skal ikke lønne seg å forlate EU.

Kaos

Og mens EU står mer samlet enn på mange år, er det fullt kaos i Storbritannia.

Statsminister Theresa May kjemper en kamp både med EU og med politikerne i sitt eget parti. Brexit handler om å forlate det indre markedet, men det er det mange motstandere av.

Den endelige avtalen skal godkjennes av både overhuset og underhuset. Er den ikke god nok, er det stor fare for at Storbritannia blir stående alene. For det er en reell risiko for at Brexit-forhandlingene ender med ingen avtale, sier Béchet.

En spørreundersøkelse blant britiske bedrifter, utført for Storbritannias sentralbank, viser at rundt halvparten venter at Brexit vil være svært negativt for dem. De venter lavere salg, og de investerer mindre og ansetter færre.

EU-støtte

I Irland har Brexit ført til en massiv støtte til EU. McEntee sier at den siste meningsmålingen viste at 92 prosent av befolkningen støtter fortsatt medlemskap.

I de nordiske medlemslandene Danmark, Sverige og Finland, har også støtten til fortsatt EU-medlemskap økt, ifølge seniorforsker Kristin Haugevik fra Nupi.

I Norge har støtten for status quo økt. En spørreundersøkelse utført av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå før jul i fjor, viste nettopp dette.

På spørsmålet: “Synes du Norge bør si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale med EU?”, svarte bare 17 prosent «ja», 50 prosent «nei» og 33 prosent «vet ikke».

EØS-alternativ

Men samtidig snakkes det altså fra Stortingets talerstol om å reforhandle EØS-avtalen. SV-leder Audun Lysbakken mener det er på tide å ha en seriøs debatt om hva som er de beste alternativene til EØS-avtalen.

Han sa i Stortinget i forrige uke at norsk arbeidsliv blir rasert som følge av EØS-avtalen, og at et alternativ ikke er umulig. Han fikk støtte fra Sps Liv Signe Navarsete og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

I et innlegg i Dagbladet publisert i mars, skrev Lysbakken at den britiske Labour-lederen Jeremy Corbyn har lansert en plan for Storbritannias tilknytning til EU som trekker i samme retning som det SV ønsker for Norge.

«Han vil delta i et europeisk samarbeid, men samtidig sikre nasjonal kontroll over viktige spørsmål som arbeidsliv og miljø. Det er mulig for Storbritannia, og mulig for Norge,» skrev Lysbakken.

Men Corbyn er ikke statsminister i Storbritannia, og han har ikke støtte i sitt eget parti for planen. I forhandlingene er det EU som sitter i førersetet. Det er et problem for May, og det hadde garantert vært et problem for Corbyn.

Ikke EØS-nei

Moxnes hevdet fra talerstolen at det norske folk har sagt nei til EØS i to omganger. Det stemmer ikke. Et flertall av nordmenn har sagt nei til EU-medlemskap to ganger. EØS var et kompromiss for å gi begge sider litt av det de ville ha.

Det har gitt Norge tilgang til EUs fire friheter: Fri flyt av varer, tjenester, penger og mennesker på tvers av landegrensene i det indre marked.

Handel med andre land sikrer arbeidsplasser. Og for norsk næringsliv har EØS åpnet opp markeder i Europa som ellers hadde vært utilgjengelige.

I fjor skrev Aftenbladet om vindusprodusenten NorDan på Moi, og følgene Brexit kan få for dem.

NorDan-sjef Tore Rasmussen uttalte også at det ville være et sjansespill å begynne å rokke ved EØS-avtalen.

Nasjonalpopulisme

Béchet sier at det er opp til hvert enkelt land og politikerne å bestemme om de ønsker å være del av EU eller EØS.

Men han sier også at dersom EØS-avtalen sies opp, vil prosessen være den samme for Norge som den nå er for Storbritannia. Det er det samme som å melde seg ut av EU, og det skal jo ikke lønne seg.

Å tro at Norge kan sette seg ned med EU og forhandle fram en bedre avtale enn EØS-avtalen, er ren ønsketenkning og nasjonalpopulisme fra venstresiden i norsk politikk.

EU er på ingen måte perfekt. Men Brexit-rotet i Storbritannia burde være et tankekors for de som vil ut av EØS-avtalen.

Heldigvis er det flertall på Stortinget for status quo.

Publisert: