Ja til inneklemte dager

KOMMENTAR: Å erstatte helligdager med valgfrie fridager er ingen god idé. Og det handler ikke om kristendom.

Mai måned har ofte mange «røde dager». Neste år faller både 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag 18. mai og 2. pinsdag 29. mai på hverdager.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Våren er full av feriedager og helligdager. Nå står andre pinsedag for tur, og mange ser fram til enda en langhelg.

Dette vil Unge Venstre ha slutt på. De foreslo i forrige uke å fjerne de kristne helligdagene og erstatte dem med vanlige feriedager som kan tas ut når det passer.

«Det er omtrent ingen som feirer eller markerer den», sa Unge Venstre-leder Ane Breivik til Nettavisen om Kristi himmelfartsdag, på Kristi himmelfartsdag. I tillegg pålegger staten alle arbeidstakere fri fra jobb, slik at man får en inneklemt fredag som kan være ubeleilig for mange, sa hun.

Les også

Nordmenn flest holder seg hjemme i påsken

Statskirke og fridager

Breivik vil ikke bare Kristi himmelfartsdag til livs, hun mener vi bør fjerne alle de kristne helligdagene:

«Vi har ikke lenger en statskirke. Det er ti røde dager i året, og ideelt sett burde folk få ta ut dem sånn det passer dem. Kanskje de heller vil ha fri 18. mai eller under Eid i stedet for pinsehelgen».

Dette har selvfølgelig fått mange kristenfolk til å reagere.

Leder av Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Hadle Bjuland, mente forslaget ville «støvsuge alt som har med vår kristne kulturarv å gjøre. Den er viktig fordi den minner oss om de verdiene dagens samfunn er bygget på.»

«Andre påskedag og andre pinsedag som helligdager har aldri hatt noen teologisk begrunnelse. Disse kom til som en praktisk forordning for at man skulle kunne kjøre hest eller båt til gudstjenestesteder for å feire påske- og pinsemesser», sa Ingrid Rosendorf Joys, leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), til Vårt Land.

Hun foreslo å samle 2. påskedag, 2. pinsedag, Kristi himmelfartsdag og de to dagene som personer med andre høytider kan ta fri, til en «høytidspott» på fem dager. Og at disse kan brukes når det måtte passe.

Les også

Aysa er muslim, men hektet på jul: – Viktig at barna ikke føler seg utenfor

Problematisk

Rent praktisk ville det å avskaffe helligdagene og erstatte dem med vilkårlige fridager være ganske utfordrende.

Det vil blant annet åpne for at bedrifter, butikker, skoler og lignende må holde åpent alle de dagene som i dag er helligdager. For eksempel vil det skape problemer dersom det viser seg at alle vil ha fri i påsken. Eller hvis flere lærere på en gang ønsker å ta fri 18. mai eller andre vilkårlige dager.

Vi har tariffavtaler som regulerer arbeidslivet, og som sørger for at de som må jobbe på disse helligdagene får ekstra betalt.

For Venstre (i dette tilfellet Unge Venstre) er nok dette mindre problematisk, siden partiet tidligere har gått inn for å oppheve loven om at butikker skal holde stengt på søndager, og at det på helligdager mellom klokken 06.00 og 13.00 ikke er tillatt å «arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner».

Pandemien har vist at vi trenger
fellesskap, og vi trenger å møtes
i et fellesskap gjennom felles fridager.
Les også

Både lærere og elever trenger lang sommerferie

«Bank holidays»

I Storbritannia, der jeg bodde i flere år, har de noe de kaller «Bank holidays». Disse ble introdusert av en noe eksentrisk mann, Sir John Lubbock, som i 1871 blant annet prøvde å lære puddelen sin å lese.

Loven regulerte først når banker og finansinstitusjoner skulle være stengt. Men senere ble den allment gjeldende, og betyr nå at alle i hele landet har fri de samme åtte dagene i året. Disse åtte dagene består av en blanding av kristne helligdager og dager fastsatt av myndighetene.

«I år falt flere røde dager på søndager. For eksempel 1. mai. Det er provoserende. De røde dagene burde gi folk fri fra jobb. Det får man hvis man gjør dem til feriedager», sa Unge Venstre-leder Breivik.

Men Breivik burde kanskje heller argumentere for et system som det i Storbritannia. Dersom en bevegelig «Bank holiday», for eksempel første juledag, faller på en lørdag eller søndag, så får man denne igjen. Som regel rett etter helgen.

Les også

Den inneklemte

Ingen god idé

Det finnes allerede løsninger for folk som ikke er kristne og praktiserer en annen religion.

Ifølge Lov om tros- og livssynssamfunn har personer som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, rett til fri fra arbeid, skolegang, tjenesteplikt og lignende i opptil to selvvalgte dager hvert år i forbindelse med høytider etter sin religion.

Man trenger ikke være kristen eller religiøs av noe slag for å mene at å fjerne helligdagene ikke er en god idé.

Selv om alle ikke er kristne i dette landet lenger, handler ikke helligdagene bare om å feire kristne høytider. Det handler om at vi har en felles kulturarv og om at vi har noe vi kan samles om, selv om det bare er en inneklemt dag i mai.

Det er ikke snakk om å verne kristne verdier, og det er ikke et spørsmål om at stat og kirke nå er atskilt. Det handler om å bevare et fellesskap og en fellesskapsfølelse.

Les også

Å fjerne kristne helligdager, vil forstyrre vår felles samfunnsrytme

Fellesskap

Pandemien har vist at vi trenger fellesskap. Vi trenger å møtes på jobben, og vi trenger å møtes i et fellesskap gjennom felles fridager.

Det er en egen verdi i at vi alle har fri de samme dagene, slik at vi kan møte venner, familie og andre mennesker. At folk reiser på fjellet i påsken og spiser påskeegg og går på ski sammen, er etter hvert en like norsk tradisjon som at vi feirer at Jesu død og oppstandelse.

Skulle alle få velge sine egne fridager, hadde vi mistet dette fellesskapet, et fellesskap som også er bra for integrering. Dette er en felles arena der våre nye landsmenn lærer om våre tradisjoner. Selv om disse tradisjonene er et etterslep av gamle kirketradisjoner.

Les også

 1. Unge Venstre vil fjerne kristne helligdager

 2. Hvorfor vil Unge Venstre støvsuge bort all kristen kulturarv? Uten helligdager, når skal butikkfolk ha fri?

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Næringsminister Vestre sier det må bli mindre snakk og mer handling. Det kan bli svært krevende å gjennomføre

 2. Kommentar: Den neste Nav-skandalen?

 3. Sannsynligheten for at Sp eller Frp faktisk vil kutte bensinavgiftene, er svært liten

 4. Velger Sandnes Ap Arne Espedal som ordfører­kandidat, er det fare for at de setter krokfot på seg selv

 5. Når ting er som verst for folk flest, bruker regjeringen mer penger på å dra oss baklengs inn i fortiden

 6. Å erstatte helligdager med valgfrie fridager er ingen god idé. Og det handler ikke om kristendom

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Livssyn
 3. Høytider
 4. Unge Venstre
 5. Storbritannia