• Hagedyrking etter regenerativ metode har vore i vinden dei siste åra. Carina Johansen

Klimakampen bør starte i vår eigen hage

KOMMENTAR: Me må snakke meir om inntektssida av klimarekneskapen.