• Heilt sidan valkampen i 1989, då eg var ni år, har Ap snakka om å «ta vare på jorda» og Høgre om å «forandre for å bevare». Og framleis, snart tre tiår seinare, har dei ikkje teke konsekvensane av det me veit om klimaendringane. Her Ap-leiar Gro Harlem Brundtland og Høgre-leiar Jan P. Syse i ein debatt før 1989-valet, som enda med regjeringsskifte og at Syse avløyste Brundtland som statsminister. Knut Nedrås, NTB Scanpix

Livsløgna i norsk politikk

GJESTEKOMMENTAR: I fleire tiår har norske politikarar lytta til klimaforskarane. Og så gjeve blaffen.