• «Problemet er at premissane for politikkutforming ikkje tek nok omsyn til kostnadar og ulemper av cruise-trafikken for samfunnet rundt. Cruise er for billeg», skriv Klaus Mohn. Fredrik Refvem
    Galleri

Cruise-kontroll − eller framleis billegsal av Noreg?

GJESTEKOMMENTAR: Einspora iver etter kortsiktig inntekt og åtgaum frå utlandet gjer at Noreg går på billegsal.