Religionsfag uten religioner

GJESTEKOMMENTAR: For tiden arbeider man med å fornye skolens læreplaner. For religionsfagene ser det ut til å få store konsekvenser.