• Om me verkeleg kjende at naturen var heilag, kunne me då fått oss til å odla fram fleire titals milliardar broilerar kvart år i holocaust-liknande fabrikkar, monstrøse avartar med så abnorm vekstrate at knoklane tidvis knekk under vekta? Rodolfo Buhrer, Reuters/Scanpix

Eit nytt natursyn må til; me må sjå naturen som noko heilag

GJESTEKOMMENTAR: Me kan ikkje løysa den økologiske krisa før me oppfattar naturen på ein radikalt annleis måte.