• Pål Christensen

Kapitalismen er nødt til å fornye seg. Kan vi lære noe av det norske oljeeventyret?

Det er noe råttent i kapitalismen. Hvis den ikke erstattes av en ny versjon, vil den drepe seg selv, skriver kommentator Harald Birkevold.