• Kultursjef Arnfinn Bjerkestrands plan for kunst og kultur i Stavanger er full av fine ord, ord om møteplasser, meningsfulle liv, ytringsfrihet og toleranse, men den er uten ambisjoner, her er ingen mål og mening. Pål Christensen

Kulturlivet skal være snille med hverandre, sier kultursjefen i Stavanger? Nei, og atter nei!

GJESTEKOMMENTAR: I Tyskland er kultur så viktig for demokratiet at kulturbudsjettet skal økes med 23 prosent. I Stavanger må kunst- og kulturlivet «tilpasse seg strammere økonomiske vilkår». Og den nye kultursjefen vil at vi skal være snille med hverandre.