• Same kva EU-motstandarar og industriinteresser hevdar, handlar Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) ikkje om råderett over nasjonale naturressursar, men om eit europeisk samarbeid for betre utnytting av fornybar energi, i klimakampen. Shutterstock/NTB Scanpix

Mytar får spreie seg for lett i EU-debatten, som i Acer-saka om våre fossefall og EUs energipolitikk

GJESTEKOMMENTAR: Dersom Acer-debatten er ein forsmak på EU-debatten, er lærdommen at det meste er tillate, så lenge det er imot EU.