• Ulykker og voldshandlinger er av stor allmenn interesse. Ulykker stopper trafikken. Skadede person trenger behandling. Voldshandlinger og kriminalitet må etterforskes. Veier må sjekkes. Tilstanden til mennesker som blir utsatt for slike episoder, er nøkkelinformasjon i det store bildet. Pål Christensen
    Galleri

Helse Vest endrer litt, men sender sterkt signal

Helse Vest har bestemt at ingen får vite tilstanden til personer som blir utsatt for ulykker eller voldshandlinger. Det er lett å være enig, men viktig å argumentere for åpenhet.