• Nyleg drøfta Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi, framtidsutsiktene for regionen i eit møte i Næringsforeningen. Her skriv han om kva han meiner må til. Jarle Aasland
    Galleri

Ka då – ittepå oljå? Kan veksten vare ved når oljeverksemda peikar ned?

GJESTEKOMMENTAR: Betre utdanning og produksjon av kunnskap kan vise seg avgjerande for den økonomiske framtida i Stavanger-regionen.