Vi må diskutere alternativene

KOMMENTAR: Hvorfor enkelte politikere ikke har satt seg bedre inn i hvilke alternativer som finnes til elektrifisering av sokkelen med strøm fra land, er en gåte.

Martin Linge-feltet er elektrifisert med strøm fra land. Her forsvinner 15 prosent av strømmen i transporten på vei til feltet.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Er man skeptisk til å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner med strøm fra land, blir man ofte møtt med spørsmål som:

«Vil ikke du at Norge skal nå klimamålene?», eller «vil du stenge ned oljeindustrien da?».

De som stiller disse spørsmålene har bestemt seg på forhånd for at elektrifisering er den eneste løsningen. Da blir disse spørsmålene nærmest en slags metode for å stoppe diskusjonen.

Men det er ikke sånn at elektrifisering med strøm fra land er den eneste løsningen for å klare å kutte utslipp på sokkelen. Og det stemmer ikke at dersom oljeplattformene får strøm fra land, vil norske myndigheter komme og legge dem ned.

For regjeringens mål er «å utvikle, ikke avvikle» olje- og gassindustrien.

Les også

Foreslår å elektrifisere med gasskraftverk: – Løser miljøkrisen og strømkrisen

Alternativene

Aftenbladet skrev denne uken om Blå Strøm-gruppen, som har utviklet et konsept med flytende gasskraftverk som renser gassen og lagrer CO₂-utslippene.

Gjennom denne løsningen vil utslippene på sokkelen falle som en stein, sa Erling Rongland fra Blå Strøm-gruppen. Det mener han gjør elektrifiseringen av sokkelen med landstrøm unødvendig.

Dette er bare ett selskap som nå jobber med løsninger for kutt i klimagassutslippene, og som kan brukes som alternativer til å legge strømkabler ut til plattformene i havet.

Eksempler er andre karbonfangst- og lagringsprosjekter, havvind og hybridløsninger, energieffektivisering, mer effektive gassturbiner og brenselceller.

Oljebransjen og teknologiselskapene i Norge har en lang historie med nyvinninger og teknologiutvikling. Det er derfor ingen grunn til å tro at de ikke klarer å utvikle andre metoder og teknologier som kan kutte utslippene fra olje- og gassproduksjonen. Og som innebærer at vi ikke tar strøm fra land.

Les også

Dette er alternativene til elektrifisering av sokkelen

Strømkrisen

I den politiske debatten brukes også de samme argumentene: «Vil du ikke at Norge skal nå klimamålene?», «vil du legge ned oljeindustrien?»

Så innarbeidet har denne retorikken blitt, at det nærmest er umulig for politikere som prøver å stille kritiske spørsmål til planen om å sende opp mot 15 TWh ut til plattformene offshore. Like mye som dagens vindkraftproduksjon i et normalår i Norge er på i dag.

Både NVE og Statnett har advart mot at det kan bli et kraftunderskudd om få år dersom alle planene for elektrifisering av samfunnet fortsetter og alle planene blir realisert.

Elektrifisering av petroleumsvirksomheten, kraftkrevende industri, transport og datasentre vil stå for det meste av veksten, ifølge Statnett.

Og siden det ikke er nok kapasitet i strømnettet, må nye etableringer og industri på fastlandet stå i kø for i det hele tatt få knytte seg til nettet og få strøm.

Les også

Strømnettet skal rustes opp for milliardbeløp

Egentlig er partiene mot

Av partiene på Stortinget er det faktisk bare Venstre som er uforbeholdent for elektrifisering av sokkelen med strøm fra land, ifølge deres eget partiprogram for denne perioden.

Rødt, MDG og Frp er mot elektrifisering, av ulike grunner.

KrF vil «stille krav om at eventuelle nye utbygginger skal elektrifiseres helt med offshore fornybarproduksjon eller kraft fra land, forutsatt at dette er fornuftig sett fra et miljømessig og samfunnsøkonomisk perspektiv».

SV vil «redusere utslippene på sokkelen gjennom redusert produksjon, økt CO₂-avgift og elektrifisering ved bruk av offshore havvind. Oljenæringa må gis pålegg om å bygge ut like mye offshore havvind som de trenger til elektrifiseringen, og betale for disse investeringene».

Les også

Listhaug om elektrifiseringen: – Helt ko-ko

«Kraftsituasjonen»

Høyre vil «legge til rette for fortsatt elektrifisering av norsk sokkel, men hensyntatt kraftsituasjonen på land og tiltakskost».

Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil «sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen
fornybar strøm produsert på sokkelen».

Skal partiene følge sin egen politikk som de selv har vedtatt på sine landsmøter, eller i regjeringens tilfelle Hurdalsplattformen, de faktisk si nei til strøm fra land. For å elektrifisere olje- og gassfelt med strøm fra land er verken miljømessig, samfunnsøkonomisk, tar hensyn til kraftsituasjonen på land eller sikrer at det er tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet akkurat nå.

Likevel står ledende politikere i flere av disse partiene fast i de politiske debattene på at den eneste løsningen for å oppnå utslippskutt er å føre strøm fra land. «Ellers når vi ikke klimamålene og vi må stenge ned oljefelt».

En kan jo lure på om disse politikerne ikke følger politikken deres egne partier har vedtatt.

Les også

Nord-Norge kan ikke melde seg ut

Sette seg inn i saken

Den globale klimaeffekten er heller tvilsom når strømmen og gassen, med enorme energitap, skal sendes rundt hele Europa i kabler og rør. Det kan selvsagt være med å pynte på de nasjonale utslippstallene. Men det kan også alternativene.

Å finne alternativer til å kutte utslipp på sokkelen burde vel egentlig da være i alles interesse, spesielt i den strømkrisen vi står i nå. For til syvende og sist er det vanlige folk som må betale prisen også for elektrifisering av sokkelen med strøm fra land. Både gjennom økt nettleie, høyere priser og økt utbygging av natur.

Publisert: