• «Me burde alle ønskje oss studentar som er evig nyfikne, skamlaust engasjerte og svoltne på kunnskap og forståing,» skriv Klaus Mohn. Biletet er frå semesterstart ved UiS i fjor. Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utdanning til undring

GJESTEKOMMENTAR: Avvising av forsking og vitskap legg vegen open for tankeløyse og populisme.