Hvorfor skal en statlig utbygger opp­fordre til bolig­spekulasjon?

GJESTEKOMMENTAR: Hvilke signaler sender staten når statens eiendomsutvikler Bane Nor Eiendom AS oppfordrer til å kjøpe boliger som utleie- og spekulasjonsobjekt?

Slik oppfordrer staten, ved Bane Nor Eiendom AS, til boligspekulasjon.
 • Kristin Hoffmann
  Kristin Hoffmann
  Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:

De fleste vet det fra før: Alt er lov i krig og kjærlighet og i det norske boligmarkedet. Det er lenge siden markedet var regulert, og like lenge siden et eget hjem, i betydningen noe de fleste kunne ha råd til, var et grunnleggende velferdsgode.

I boka «Det norske hjem», som ble presentert på Kapittel-festivalen i september, redegjør forfatter Hannah Gitmark for hvordan dagens boligpolitikk skaper og viderefører økonomisk ulikhet, og hvordan staten – ved å subsidiere dem som allerede eier – holder andre ute fra boligmarkedet. Det handler om rentefradrag og skattefordeler, økt boligprisvekst og en grunnleggende mangel på reguleringsmekanismer i både eie- og leiemarkedet.

God investering

Om ikke den omtrent fullkomment liberale boligbasaren er nok, strekker noen av statens armer seg enda lenger for å gjøre nye boligutbygginger til uttalte spekulasjonsobjekt. Det er vanskelig å tolke følgende salgsargument fra Bane Nor Eiendom som noen annen forretningsidé enn akkurat det:

«Gjør en god investering! (Smilefjes) Kjøp og lei ut en ny leilighet i Paradis Stasjon og la leietagere sikre investeringen din!»

Om det er utbyggeren, eiendomsmegleren eller andre spisse hoder som har unnfanget ideen i Facebook-annonsen, vites ikke. Videre følger i alle fall et godtkjøpsargument om at dagens rente gjør det enklere å gjøre en god investering.

«(…) det er smart å være tidlig ute i et område med store utviklingsplaner, med tanke på verdistigningen», minner Bane Nor Eiendom også de potensielle leilighetskjøperne om.

Annonsen avrundes med flere grunner som skal gjøre «en leilighet i Paradis Stasjon til et interessant leieobjekt».

Det som skal selges, er de nye boligene Bane Nor Eiendom AS og K2 Bolig snart går i gang med å bygge langs Lagårdsveien ved togstasjonen.

Bane Nor Eiendom AS eies av det statlige foretaket Bane NOR SF. Bane NOR SF er hundre prosent eid av staten. Selv om utvikleren er en opplyst samfunnsaktør – med et ettertrykkelig ønske om å bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling, er det rimelig å ense at verken boligsosiale hensyn, stabile nabolag eller inkludering av flere i boligmarkedet er hovedanliggendet i eiendomsutviklerens forståelse av hva bærekraft er.

Verdiløst premiss

Når så er sagt, er det ikke å forvente at kommersielle aktører, heller ikke de som staten har et moralsk ansvar for, overhodet skal tenke slik. Jeg skal like kjapt legge til at noen også vil leie bolig, attpåtil kortsiktig, og gjerne betaler utleierens boliglån heller enn å ha sitt eget. Det er heller ingenting galt i å tjene penger på at andre har bruk for et sted å bo.

Likevel finnes det en nasjonal strategi for sosial boligpolitikk for 2021–2024, og i denne poengterer staten at sosial bærekraft skal være et premiss for boligbygging og områdeutvikling på linje med miljømessig og økonomisk bærekraft. Strategien består også av en erkjennelse av at prisene ofte øker i og rundt knutepunkt, og slår fast at høye boligpriser i pressområder gjør det vanskelig for lavinntektsgrupper og barnefamilier å etablere seg på disse stedene.

Uheldig

Paradoksalt nok er det disse stedene, altså tomter langs jernbanenettet, Bane Nor Eiendom er en storbesitter av. Like fullt framholder staten at høye priser i pressområder er uheldig for dem som ønsker å bo sentralt, og uheldig for målet om en sosialt bærekraftig byutvikling for alle lag i befolkningen.

Og selv om det er vrient å tro – gitt annonser som appellerer til å gjøre en investering og leie ut – holder den samme nasjonale planen fram at flere skal kunne eie sin egen bolig. Bolig er en økonomisk trygghet som ofte går i arv mellom generasjoner, og bolig sikrer at formuen blir fordelt på flere. «I tillegg er forutsetningene for stabile og trygge boforhold større for de som eier enn for de som leier bolig», står det.

Les også

Kristin Hoffmann: «Sentrum som et ekspress­tog mot Stavanger øst»

Lokalt ansvar?

Løsningen er blant annet å peke på kommunenes ansvar som planlegger og reguleringsmyndighet. Men tar kommunen det? Hvis ikke utbyggeren og staten gjør det, må jo noen andre kjenne seg forpliktet til å styre bolig- og byutviklingen. Det var vel aldri hensikten at fortetting i knutepunkt skulle bli et sted å plassere økonomisk kapital, på oppfordring fra den statseide eiendomsutvikleren?

(Artikkelforfatteren bor på Storhaug-siden av Paradis, men uten å bli berørt av Paradis Stasjon-prosjektet. Om leilighetene skal leies ut eller ikke, er også uten betydning her. Red.mrk.)

Les også

 1. Paradis og Hillevåg i badeland-finale i Stavanger

 2. 40 millioner til nye sykkelveier i Stavanger

 3. – Tursti til Ullandhaugtårnet – attraksjon eller rasering?

 4. – Dette er rasering av Sørmarka

 5. Her kan det bli kino, tre­nings­senter, padel­baner og leilig­hets­hotell

 6. Kardemomme by eller Monopol i Pedersgata?

Publisert:
 1. Gjestekommentar
 2. Kristin Hoffmann
 3. Byutvikling
 4. Bane NOR
 5. Boligmarkedet

Mest lest akkurat nå

 1. Ole Kallelid er død

 2. Stampuben er deres andre hjem: - Hadde den blitt stengt for godt, ville jeg satt meg ned og begynt å grine

 3. Spiste alene på rommet mens de andre koste seg på julebord. Nå sier hun takk for seg

 4. Anita Lundekvam (25) har flyttet og selger bilen: – Vi sparer på de siste vedkubbene

 5. Politiet ønsker tips i forbindelse med savnet kvinne i Haugesund

 6. Inger Marie lokket med øde gård på Tinder og fikk full klaff