• Mange har «i realiteten innført sekstimersdagen, men går ikke hjem før etter åtte», skriver Sven Egil Omdal. NTB Scanpix

Den evangelisk-lutherske lære ble skrevet ut av Grunnloven i 2012. Arbeidslinja er blitt offisiell religion.

FRIPENN: For en drøy uke siden leverte professor Steinar Holden rapporten fra Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe. Dokumentet er et bekjennelsesskrift som skal styrke troen på den paradisiske forestillingen om et samfunn med arbeid til alle.