• I økende grad har grupper på internett, og spesielt Facebook, blitt arnested for hat, hets og trusler mot andre som ikke er enige med det man selv står for. Screenshot

Voksne som lærer barn å mobbe

KOMMENTAR: Barn opplever i økende grad å måtte stå til rette for sine foreldres engasjement eller profesjonelle jobb. Og ofte er det andre barn som tyr til hets og vold. Dette er ikke noe disse barna har funnet på selv.