Dette er ikke en øvelse

KOMMENTAR: Nå har vi sjansen til å vise at vi er et samfunn, ikke en samling egoister.

Publisert: Publisert:
Korona-pandemien vil sette det norske samfunnet på sin mest alvorlige prøve siden andre verdenskrig.
icon
Denne artikkelen er 937 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det tok trolig for lang tid før regjeringen kom på banen. Men da det endelig skjedde, var tiltakene omfattende og drastiske. Skoler og barnehager, samt alle andre utdanningsinstitusjoner stenges. Det samme gjør det meste av andre offentlige virksomheter som ikke er samfunnsnødvendige.

Kultur- og idrettsarrangementer, de fleste spisesteder, treningssentre, svømmehaller og badeanlegg stenges også. Helsepersonell forbys å reise ut av landet. Forsamlinger med mer enn 50 personer forbys også.

Sprengte sykehus

De sterkeste og mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge, sa statsminister Erna Solberg. Jeg har allerede hørt noen problematisere dette, ut i fra en bekymring for at slike inngrep i den personlige friheten kan misbrukes. Det er med respekt å melde bare tull.

Korona-viruset er nå en global pandemi. Hvis det ikke blir tatt drastiske grep, vil helsevesenet kunne bli overbelastet, med den konsekvens at folk med akutt behov for helsehjelp kan bli stående uten tilbud. Dette har vi allerede sett eksempler på i Nord-Italia, en region som slett ikke er mindre velstående enn Norge, og som har et utmerket helsetilbud.

Unngå panikk

Alle kommer til å merke disse tiltakene. Enten fordi de selv må holde seg borte fra jobb, eller fordi de må passe barn. Mange næringsdrivende vil få store økonomiske problemer. Mange vil oppleve å bli smittet, eller at noen i deres nærmeste krets blir det.

Helt avgjørende er å unngå panikk. Jeg har selv sett tilløp til hamstring i dagligvarebutikker de siste dagene. Jeg tar for gitt at dagligvarebransjen selv vil sette inn tiltak, om nødvendig i samråd med myndighetene, for å sette en stopper for hamstring.

Det er heller ingen god ide å hamstre medisiner. Det betyr at det kan bli mangel på legemidler andre har bruk for. Ikke oppsøk lege uten grunn. Og for all del: Slutt å dele ukvalifiserte råd på sosiale medier. Du som leser dette, og jeg som skriver det, er ikke ekspert på virus-epidemier. Hør på dem som er det.

Hjelp hverandre

Men hold deg oppdatert. Sjekk offisielle nettsteder, og bruk gjerne sosiale medier til å opprette grupper som kan hjelpe hverandre i hverdagen nå. Det vil være behov for å handle for folk i karantene, det kan være behov for å dele på biler og annet utstyr. Kjenner du til at det bor eldre eller enslige i ditt nabolag? Ta kontakt med dem og spør om de trenger hjelp.

Mammaer og pappaer som har jobber som er viktige nå - og da tenker jeg ikke på jobber som er godt betalt - kan ha behov for hjelp til å passe barn. De vil ha behov for et nettverk rundt seg.

Staten Norge står godt rustet til å møte en slik krise som vi opplever nå. Vi er et rikt land med mer enn 10.000 milliarder kroner på bok. Vi har et sterkt og velfungerende sivilsamfunn, høy grad av tillit mellom innbyggerne og mellom innbyggerne og myndighetene. Vi har en lang og stolt tradisjon for frivillig arbeid, og vi har et godt helsevesen.

Hvis noe land skal klare dette, er det oss.

Farlige sabotører

Hva kan true oss da? Jo, at folk gir blaffen i de tiltakene som nå er satt i verk. I likhet med de ignorante egoistene som ikke vil la ungene sine få livsviktige vaksiner, vil de som saboterer korona-tiltakene sette andre menneskers liv i akutt fare.

Det er med andre ord på tide å bli alvorlig. Verdens helseorganisasjon (WHO) har brukt uttrykket «aggressive preparedness» for å beskrive de tiltakene som må brukes. Det er et godt uttrykk. Aggressive forberedelser kan avverge tragiske konsekvenser.

Norge har i over 70 år vært en fredet plett i en urolig verden. Men vi er like fullt en del av verden. Og nå blir vi satt på en prøve. Er vi et robust samfunn? Jeg tror det. Vi skal klare dette.

Publisert: