Rush-nei åpner for svindyr parkering

KOMMENTAR: Hvordan skal de ambisiøse klima- og trafikkmålene kunne nås når rushtidsavgiften fjernes? Trolig blir det i stedet svindyrt å parkere.

Ordførerne Kristine Enger (Ap), Randaberg, Ole Ueland (H), Sola, Stanley Wirak (Ap), Sandnes og Christine Sagen Helgø (H) samt fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), la fram en skisse til ny avtale med Staten om bymiljløpakken onsdag.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Onsdag ble det skrevet ennå et nytt kapittel i Sagaen om Bymiljøpakken. Da ble de fire ordførerne på Nord-Jæren og fylkesordføreren enige om en skisse til løsning. Den innebærer som kjent at rushtidsavgiften fjernes, trolig med virkning fra tidlig i 2020.

El-biler skal begynne å betale i bommene, riktignok bare halvparten så mye som bensin- eller dieselbiler, og det vurderes å åpne for en tretimersregel på ettermiddagstid mellom 17 og 20, slik at det ikke koster det hvite ut av øynene for folk som skal kjøre unger på trening eller handle inn matvarer til familien.

Lista som ble lagt fram i Formannskapssalen i Stavanger onsdag, er på ni punkter. Noen av dem er konkrete. Rushtidsavgiften forsvinner, noen bommer skal flyttes eller snus, elbiler skal betale, kollektivpriser skal settes ned. Riktignok er det uklart hvor stor denne reduksjonen skal bli.

«Vurdere» og «utrede»

Men det er mange usikkerhetsmomenter. Og mange av disse er en direkte konsekvens av at bymiljøpakkene har en innebygget, logisk brist. Det er et mål å få trafikken ned. Altså antall kjøretøy på veiene. Da blir det bedre plass til dem som er helt nødt til å kjøre. Inntekter fra bomstasjonene skal finansiere deler av totalpakken.

Og der er problemet. Tiltak som begrenser trafikken begrenser samtidig inntektene i bomringene. Og når det nå blir betaling også for el-biler, gjør man det mindre attraktivt å kjøre (lokalt) utslippsfritt.

Avtalen mellom ordførerne er også rik på vage formuleringer av typen «vurdere tiltak», «utrede konsekvenser», «dersom det er økonomisk handlingsrom», «evaluering etter ett år», «foreta beregninger», og så videre.

Nye Veier, nye priser

Dette skyldes at slik situasjonen er blitt, er det ikke sikkert hva bymiljøpakken er i stand til å finansiere. Det er ikke engang sikkert at det blir billigere for bilistene at de to riksveiprosjektene som lå inne i bymiljøpakken, altså E39 mellom Hove og Ålgård og E39 mellom Smiene og Harestad, skal overføres til selskapet Nye Veier. Hva om det viser seg at bompengene på disse strekningene blir like høye, eller for den saks skyld høyere, enn de ville vært som del av bymiljøpakken?

Hva gjør ordførerne med dette? De «ber om en vurdering», men sier ingenting, heller ikke på direkte spørsmål, om hva konsekvensen blir dersom vurderingen er negativ.

Miljøpartiene raser

Enigheten mellom ordførerne er heller intet punktum for debatten. Skissen skal godkjennes av Staten, og selv om veidirektøren nok kjenner et betydelig politisk press fra Regjeringen for å godkjenne den og komme videre, påligger det byråkratene å være sikre på at målet om nullvekst kan oppnås.

Dessuten skal avtalen godkjennes av fire kommunestyrer og ett fylkesting.

Venstre og MDG er rasende over kompromisset som ordførerne har inngått. De peker på at rushtidsavgiften beviselig fungerer. Trafikken har gått ned. Og erfaringen fra den perioden i vår da avgiften ikke ble innkrevd på grunn av tekniske feil, er at trafikken straks økte igjen.

Parkering skal svi

Pisk virker. Men nå skal det i stedet brukes gulrot. Eller skal det nå egentlig det? For i bakgrunnen lurer alternative straffetiltak. Dette framgår av bokstav b i første punkt i skissen.

«Det må vurderes andre tiltak i regionen som sikrer nullvekstmålet for personbiltrafikken», skriver ordførerne, og ber administrasjonen «utrede konsekvenser».

I klartekst betyr dette blant annet at det trolig vil bli langt vanskeligere, og dyrere, å parkere. Men heller ikke her er ordførerne interessert i noen diskusjon nå, bare noen dager før valget. Uansett, dere leste det i alle fall her.

Bomkrangelen er på ingen måte over. Den har bare gått inn i en ny fase.

Publisert: