• Vi har ikke svenske tilstander i Norge. Men kan vi få det? Barnefattigdommen bør bekymre dem som frykter mer organisert kriminalitet og gjengvold, mener vår kommentator. Harald Birkevold

Hvorfor er de politikerne som er aller reddest for «svenske tilstander» så lite redde for økende forskjeller?

Kommentar: Hvert sjette barn i Oslo lever i en fattig familie. Burde dette ikke være en kilde til mer skam og raseri? Og er det ikke farlig, spør kommentator Harald Birkevold