• Flertallspartiene i Stavanger dro til Hillevåg for å vise at de ville satse på de mest trengende da presentere 2019-budsjettet sitt 22. november. Men de svekker og motvirker også sine egne tiltak. Marie von Krogh

Økt skattelette, økt barnefattigdom

GJESTEKOMMENTAR: Med budsjettet hevder flertallspartiene at de løfter dem som har det aller vanskeligst. Men kan engstelsen for de svakest stilte barna virke hul, når foreldre på sosialhjelp ikke får beholde barnetrygden?