Økt skattelette, økt barnefattigdom

GJESTEKOMMENTAR: Med budsjettet hevder flertallspartiene at de løfter dem som har det aller vanskeligst. Men kan engstelsen for de svakest stilte barna virke hul, når foreldre på sosialhjelp ikke får beholde barnetrygden?

Flertallspartiene i Stavanger dro til Hillevåg for å vise at de ville satse på de mest trengende da presentere 2019-budsjettet sitt 22. november. Men de svekker og motvirker også sine egne tiltak.
 • Kristin Hoffmann
  Kristin Hoffmann
  Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I november ble oppmerksomheten rettet mot dem som tjener mest, hvem som har størst formuer, hvor mye formuene har økt, og hvor mye topplønningene har steget. Naturligvis er ikke avisoverskriftene «Hvem som tjener minst i din kommune. Sjekk bunnlistene her.»

Derimot er det gode grunner til å ha åpenhet om hvordan inntektene og formuene er fordelt. For eksempel gir det oss muligheten til å drøfte og mene om noen kan bidra mer til fellesskapet. Vi kan få innsikt i om forskjellene har økt, hvor inntektene og utbyttene vokser mest, og bedre forstå sammenhengen og forholdet mellom inntekt, formue og skatt.

I tillegg er det god underholdning i hvem som er byens rikeste kvinner og menn, og hvor store de gigantiske formuene deres har blitt.

Veldig rikdom

Blant de 200 rikeste personene i Norge, er 18 rogalendinger. De har alene verdier for 56,6 milliarder kroner. Til sammenligning kan det totale Stavanger-budsjettet for neste år på vel ti milliarder kroner – ti tusen millioner kroner – se spinkelt ut. Fra i fjor økte for eksempel den rikeste rogalendingen formuen sin fra 8,7 til 9,2 milliarder kroner, ifølge anslagene til Kapital, basert på en gjennomgang av aksje-eierposter, eiendommer og andre investeringer, gjengitt i Aftenbladet.

Vedkommende har omtrent den samme verdien privat, i såkalt egen lomme, som det vil bli å rutte med i hele bykassen i 2019. Men selv om denne rogalendingen økte rikdommen, ble det nedrykk på landets riking-liste. Andre økte nemlig makta og det private eierskapet i næringslivet enda mer. Siden i fjor har 23 norske milliardærer kommet til. De aller rikeste blir altså rikere. Det er en trend.

Fattigdom og skattelette

Det samme er den økende avstanden til dem som har minst. 900 flere barn i Stavanger lever i lavinntektsfamilier enn for fem år siden. Byen er et av de stedene i landet som har størst sosiale forskjeller, og hvor forskjellene vokser mest. Da rådmannen la fram tallene i mars, var politikere sjokkert, og samtlige partier uttrykket dyp bekymring for at flere havner under fattigdomsgrensen. Særlig merket kommunen en økning i antallet langtidsmottakere av sosialhjelp.

Siden er en rekke tiltak er blitt diskutert og lansert, men så langt tyder lite på at skatteregimet i seg selv har bremset barnefattigdommen – eller forskjellsutviklingen. Mens det fortsatt er velstand og vekst i den enden av skalaen de rikeste befinner seg på, blir det flere lavinntektsfamilier både i Norge og i Stavanger. Dessuten måtte den offentlige kassen til Stavangers innbyggere skjæres ned, rådmannen varslet i november at 22 millioner skulle vekk, og årsaken var ytterligere skattelettelser fra regjeringen.

Forskjell på millionene

Denne nedskjæringen så flere av partiene i bystyret ingen særlige bakdeler med. Tvert imot synes Frp at skattelette er positivt for innbyggerne. Det vil nok mange være enig i. Når Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes legger til at 22 millioner kroner mindre i kassen «ikke er verdens undergang», er vel også denne reaksjonen å regne som et skuldertrekk over en bagatell. Tross alt har Stavanger-budsjettet gått på smeller før. Det er ingen ukjent eller dramatisk situasjon, og ifølge Hernes, bare klassisk opposisjonspolitikk å reagere på.

Men her er det verdt å merke seg at de samme skattelettepartiene så annerledes på spørsmålet om å bruke et mindre beløp: Da vel 10 millioner kroner umiddelbart kunne ha styrket hverdagsøkonomien til den gruppen i byen som er aller svakest stilt, ble forslaget fra SV stemt ned. Riktignok hevder flertallspartiene å ha en profil på budsjettet som motvirker de økende forskjellene. I budsjettperioden 2019–2022 vil de bruke 40 millioner kroner på å bekjempe barnefattigdom med tiltak basert i handlingsplanen («Barn vil være med»). Den samme planen vil opposisjonspartiene sette av 50 millioner kroner til. Men hverken Frp, Høyre, Venstre, Senterpartiet, Pensjonistpartiet – eller KrF, for den saks skyld, ønsket å slutte seg til de rause kommunene i landet som holder barnetrygden utenfor når sosialhjelpen blir regnet ut. Ifølge Vårt Land (krever innlogging) viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at bare 66 kommuner gjør det slik. Stavanger forblir dermed blant det store flertallet som innlemmer barnetrygden i inntektsgrunnlaget.

Les også

Får 2000 kroner mindre i sosialhjelp på grunn av barnetrygd

Økende ulikhet

Det er mange måter å bekjempe mekanismene bak de økende ulikhetene på. Alle vet at barnetrygd til sosialhjelpsmottakere ikke kan snu den tunge trenden. Å bedre den daglige situasjonen til de foreldrene som har minst, endrer ikke de bakenforliggende årsakene til at flere blir fattige. Mer og andre grep må til.

Samtidig er det vanskelig å se for seg at en håndsrekning til de usynlige ofrene, altså barna, ville være til hinder for de øvrige tiltakene og planene som utviklingen må stagges med. Noen tusen kroner mer i måneden kunne begrenset stigmatiseringen barn i lavinntektsfamilier blir rammet av – og som de samme partiene tilkjennegir sin bekymring for.

Tiden vil vise hvor merkbar nedskjæringen i Stavanger-budsjettet blir, og hvem som taper på at felleskassen har skrumpet inn. I alle tilfeller sier det årlige fokuset på de rikeste innbyggerne noe om måten økonomien fungerer på. Skattelistene gjør oss oppmerksom på hvordan fellesskapet blir finansiert, men i tillegg hvordan systemet og skattelettelser slår ut. Når søkelyset blir rettet mot de velstående i byen, på dem som tjener og eier mest, er det vel så viktig å være observant på hvor stor avstanden til de svakeste har blitt. Og se det gjerne i sammenheng med hva de blir begunstiget med.

Les også

 1. 10 ekstra millioner til fattige familier ble nedstemt

 2. Stavanger må kutte 22 millioner i neste års budsjett

 3. Stavanger-rådmannen: Utgiftene øker mer enn inntektene – nå må vi sette tæring etter næring

 4. Dette blir dyrere i Stavanger

Publisert:
 1. Gjestekommentar
 2. Kristin Hoffmann
 3. Stavanger
 4. Stavangerbudsjettet 2018
 5. Fattigdom

Mest lest akkurat nå

 1. Veien stengt etter kollisjon på E39 ved Lund - store trafikale problemer

 2. 3500 speidere i et gjørmehav på Forsand

 3. Ny fotballbane: Slik går det når Adrian (7) gjør seg klar for skudd

 4. Turister slipper bompenger: – Er det vi som skal betale regningen?

 5. Kalddusj for privat badeland i Stavanger

 6. Togstans på Jærbanen