Er høyere karbonskatt svaret?

KOMMENTAR: Det er nok penger til olje og gass, men hva med investeringer i fornybar energi?

Shell er et av de selskapene som har sagt at de ikke vil investere i prosjekter som ikke er klimavennlige, uten å ha definert hva det betyr. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Oljebransjen i Norge er i endring. Det er flere og flere av de store oljeselskapene som selger seg ut av eller reduserer aktiviteten på norsk sokkel. Og det er flere europeiske energiselskaper, som tidligere var tungt inne i norsk olje og gass, som har trukket seg helt ut av olje og gass.

Det betyr at andre selskaper kommer inn, og pengene må komme fra andre steder. Dette er ofte private investorfond, som HitecVision.

Under en debatt om hvordan energiframtiden skal finansieres, sa partner Pål Reiulf Olsen at disse selskapene vil få det tøffere når de skal finansiere prosjektene sine enn tradisjonelle oljeselskaper.

Men appetitten for investeringer i olje og gass er fremdeles høy. Norsk sokkel er faktisk det mest attraktive stedet for investeringer i verden, ifølge Olsen.

10 billioner dollar

Equinors finansdirektør Russel Alton sier at det må det bygges ut 480 milliarder fat olje de neste 35 årene, og 70 billioner kubikkmeter gass. Det er for å dekke den ventede etterspørselen.

Men så er vi samtidig i en omstilling som også krever finansiering. Fram mot 2040, trengs det, ifølge Alton, investeringer på 10 billioner dollar i fornybar energi.

Equinor har som mål at innen 2030 skal mellom 15 og 20 prosent av investeringene gå til fornybar energi. Forutsetningen er at prosjektene er lønnsomme.

For det er lønnsomhet som syvende og sist bestemmer hvor pengene flyter. Og nå når oljeprisen er høy igjen, er det selvsagt en fare for at de pengene som er tilgjengelig blir investert i det gamle og velkjente. Og at såkalte bærekraftmål blir glemt.

Krafttak

Men skal vi virkelig klare å være med på omstillingen, og holde på målene om å kutte utslipp, må det kanskje en del krafttak til for å klare det.

Ett slikt tiltak er et nytt veikart for finansbransjen i Norge. Dette kom i juni i år, som et resultat av at flere bransjegrupper i Norge også kom med et veikart for grønn konkurransekraft.

Hele den norske finansbransjen er med på dette veikartet. Målet er at investeringer som er grønnere skal bli premiert med bedre lånevilkår. Slik skal bankene sørge for at selskapene selv velger de løsningene som er mest bærekraftige.

Selv om dette er et godt tiltak, er det nok mer som skal til globalt for å få investorer til å investere mer i grønnere energi. Noen investeringsselskaper, som Blackrock, har et mål om å kun investere bærekraftig.

Oljeselskapet Shell har også uttalt at de ikke vil investere i noe som ikke er konkurransedyktig på klima, uten at de har definert dette noe videre. Men HitecVision har for eksempel ikke noe uttalt mål om å investere i fornybar energi.

Karbonskatt

Ett enkelt tiltak, som har blitt diskutert opp og i mente i flere tiår, er en global karbonskatt. Da ville prosjekter med lavest mulig utslipp bli premiert.

Men det er ikke mulig å få til, så lenge det ikke er politisk vilje.

Kristin H. Holth, sjef for havindustrier i Dnb, sa i debatten på ONS at dersom vi skal få til en omstilling, i tillegg til investeringer i olje og gass, må det lederskap til. Både politisk og i industrien. Det blir ikke tatt seriøst nok, mener hun.

«Kanskje det er et håp i at den yngre generasjonen ikke er villig til å akseptere det som skjer,» sa hun. Det kan vi jo håpe på.

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Ikke Arbeiderpartiet verdig

 2. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at partiet nå er et samlet lag. Men indre stridig­heter om viktige saker tyder på noe helt annet

 3. Mener politikerne virkelig at klima er den viktigste politiske saken, burde de ha behandlet klimaplanen deretter

 4. Før valget kan det være en god idé å lese partiprogrammene og ikke bare lytte til populistiske utspill

 5. Tror du at ullen i Norge kommer fra de norske sauene? Tro om igjen

 6. MDG har gode inten­sjoner. Problemet er de løse trådene, den mang­lende hel­heten og realisme

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Fornybar energi
 3. Omstilling
 4. Klima
 5. Økonomi