• Formannskapet i Time praktiserer andre reglar for inhabilitet enn nabokommunane. Frå venstre rundt bordet, Anne Brit Ree, Ap, Lars Enevoldsen, Ap, Sverre Risa, KrF, skjult Bjarne Undheim, Sp, rådmann Trygve Apeland, ordførar Reinert Kverneland, H, formannskapssekretær Tone Storesætre, Staale Grude Haaland, H, Hanna Kverneland, H, Petter Lorentz Stabel, Frp, og Anne Helen Eide, MDG. Egil Ø. Nærland

Lova om habilitet skaper impotente folkevalde

Kommentar: Politikarar som sit i styret for heileigde offentlege selskap, kan ikkje delta i handsaming av desse selskapa i folkevalde organ. Det er heilt absurd.