• Margareth Øvrum er en av tre kvinner i konsernledelsen i Statoil. Resten av de 11 er menn. I bakgrunnen konsernsjef Eldar Sætre og finansdirektør Hans Jakob Hegge. Jon Ingemundsen

Kvinner trenger sterke menn

KOMMENTAR: I Equinor og næringslivet ellers er kvinner en mangelvare i toppledelsen. Det kan sterke mannlige ledere gjøre noe med.