• Innen psykisk helsevern blir brukermedvirkning ekstra absurd når det å la være å samtykke til behandling kan medføre at pasienten regnes å ha «manglende sykdomsinnsikt», og ifølge behandler vil ha så stor nytte av behandling at de kommer til å få den uavhengig av samtykke. Shutterstock/Scanpix

Gisselsituasjonen: Brukermedvirkning og brukermakt

GJESTEKOMMENTAR: Brukere av helse- og velferdstjenester skal inviteres med til å utforme sine egne tjenester. Hvordan skjer dette i praksis i dag?