• Mesterkokk Sven Erik Renaa serverte dielam fra Klostergarden til landbruks- og matminister Jon Georg Dale tirsdag. Men han serverte også mye lokale grønnsaker, helt i tråd med statsrådens mål om å erstatte kjøttbønder med grøntbønder. Rune Vandvik

Mindre mø, bæ og nøff på norske gårdsbruk?

KOMMENTAR: Nisjeproduksjon av flaksalt, snop og skjærebrett kan aldri erstatte volumproduksjon i landbruket. Men mange bønder kan med fordel tenke nytt.