• De tre sorenskriverne i Stavanger, Sandnes og Dalane har skrevet et felles strategidokument der de tar til orde for en felles tingrett for Sør-Rogaland. Jonas Haarr Friestad

En ny, samlet tingrett gir bedre rettssikkerhet

KOMMENTAR: Tre år etter at debatten ble lagt død, har sorenskriverne i tingrettene i Sør-Rogaland igjen tatt opp tanken om å slå tre tingretter sammen til én. Tanken har mye for seg.