• I praksis gjør ny teknologi det mulig å videreføre Mao Zedongs masselinje. Ny teknologi, som overvåkningskameraer, skal brukes til å kontrollere alt de 1,4 milliarder innbyggerne i Kina gjør. Andy Wong / TT NYHETSBYRÅN

«Big Brother is watching you!»

KOMMENTAR: Tenk deg at staten skulle følge med på om du spilte for mye dataspill, og så nekte deg lån. Det er ikke science fiction eller George Orwells 1984. Det er Kinas sosiale kredittsystem. Og det kan påvirke oss.