• Mange nok svensker opplever at det står om «vår kulturs og vår nasjons overlevelse», og at det bare er to valg: «Seier eller død.» Men det ligger mer bak. Jarle Aasland

Frykten bakenfor fremmedfrykten

FRIPENN: Kan hver sjette svenske være rasist? Ja, det kan de. Og taket ligger ikke der.