Frp’s politiske U-svinger

KOMMENTAR: I sak etter sak kommer Frp i opposisjon med kritikk av Frp i posisjon. Og later som om de ikke selv har sittet med makten i syv år.

Frp’s Sylvi Listhaug, Siv Jensen og Jon Georg Dale – nå ute av regjering – snakker ikke bare mot regjeringen, men også mot seg selv.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Torsdag skal Rogfast igjen debatteres i Stortinget. Prosjektet ble i praksis stoppet av daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i september i fjor.

Grunnen var enkelt og greit at kostnadene for Kvitsøy-kontrakten, som utgjør en tredel av Rogfast-prosjektet, hadde blitt høyere enn det Stortinget hadde godkjent.

Ifølge bevilgningsreglementets paragraf 6 må et prosjekt ha en kostnadsramme. Når denne ligger høyere enn det som er vedtatt, må saken opp i Stortinget igjen.

Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forsikret på Logistikkdagene i fjor høst at Rogfast vil bli bygget, etter at han stoppet prosjektet på grunn av økte kostnader.

Snudde i tunnelen

I september sa Dale som samferdselsminister at han ville følge Statens vegvesens arbeid tett, og sikre gjennomføring i tråd med vedtatt nasjonal transportplan.

Men så, som stortingsrepresentant, stiller Dale seg bak et representantforslag sammen med andre Frp-ere, der målet var å forsere Rogfast-utbyggingen. Altså å sette i gang med arbeidet igjen med en gang, uten en ny gjennomgang i Stortinget. Stikk i strid med det han selv kommuniserte som statsråd.

Forslaget fikk ikke flertall i transportkomiteen. Grunnen var at det ville bryte med bevilgningsreglementets paragraf 6.

Fram til januar 2019 satt Frp med både samferdselsministeren og finansministeren, de to statsrådspostene som er de viktigste for Rogfast-prosjektet.

Flere politikere fra andre partier stiller nå spørsmål om hvorfor ikke Frp gjorde noe med dette da de var i posisjon, i stedet for å legge skylden på nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Les også

Frp-forslag falt til jorden – ingen framdrift for Rogfast

Opposisjon og posisjon

«Arbeiderpartiet gjør én ting når de sitter i posisjon, og sier noe helt annet når de havner i opposisjon», heter det på Frp’s egne nettsider.

I innlegget fra 2015 skrev Frp om Arbeiderpartiet. Innlegget handlet om hvordan Ap etter at de tapte stortingsvalget i 2013, hadde endret standpunkt i en rekke politiske saker.

Daværende parlamentariske leder Harald Tom Nesvik ble sitert på at han mente dette var «uredelig», og at han var redd for at Ap’s politiske U-svinger var «ødeleggende for det politiske ordskiftet».

Arbeiderpartiet, som før valget i 2013 var med i en flertallsregjering, kunne gjøre akkurat som de ville i åtte år, mente Nesvik. Så da kunne de ikke plutselig gå ut og mene noe annet i opposisjon.«Et parti kan ikke si én ting i posisjon og en annen ting i opposisjon. Hvordan mener Jonas Gahr Støre at velgerne skal forholde seg til dette?» spurte Nesvik.

Les også

Vegvesenet rydder Rogfast-problem ut av veien

Frp og regjering

Men da Frp 13. januar i år gikk ut av regjeringen, var det nettopp dette som skjedde. Frp hadde funnet ut at selv i en flertallsregjering kunne heller ikke de bare gjøre som de ville.

«Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frp’s politikk til at det er verdt å bli påført flere tap», uttalte partileder Siv Jensen da beslutningen ble tatt om å trekke partiet ut av flertallsregjeringen med Høyre, Venstre og KrF.

Frp var kjapt ute med å si at de ikke lenger var bundet av Granavolden-plattformen, og at de i opposisjon ville holde seg til sitt eget partiprogram, fra sak til sak.

Les også

«Gavepakke til oljeindustrien», «sponsing av klimakrisen» eller «kraftfull pakke» og «godt grunnlag»?

Frp og opposisjon

Og det har de jammen gjort. For også Frp gjør én ting når de sitter i posisjon, og sier noe helt annet nå de er i opposisjon. Ganske ofte.

Rogfast er langt fra den eneste saken der Frp i opposisjon går ut mot det Frp sto for i posisjon.

I slutten av februar gikk Frp’s lederduo Siv Jensen og Sylvi Listhaug hardt ut mot finansminister Jan Tore Sanner (H), og mente han «henger ut» pensjonistene som årsak til behovet for strammere statsbudsjett fremover.

«Sanner formulerer seg på inn- og utpust slik at det høres ut som om veksten i antallet eldre er hovedproblemet», sa Jensen.

Men vent litt. Dette har vi hørt før, og det faktisk fra Jensen selv. For eksempel da hun som finansminister presenterte statsbudsjettet i fjor høst. Da sa hun: «Budsjettene vil i stadig større grad framover preges av at en eldre befolkning trekker opp utgifter til helse- og omsorgstjenester og til pensjoner. Det vil bli svært vanskelig å lukke gapet mellom statens utgifter og inntekter, spesielt etter 2030. Ikke engang Oljefondet vil være nok til å dekke disse utgiftene.»

Les også

Vi har ikke råd til å fortsette vår enorme offentlige pengebruk. Kutt i velferd og trygdeordninger må komme

Bompenger

Det finnes også andre eksempler. Som i januar, da Frp sa at de ikke lenger ville overholde bompengeavtalen, som de selv var med på å forhandle fram.

Venstres Jon Gunnes, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, viste da til at avtalen er vedtatt i statsbudsjettet, og at Frp ikke hadde støtte til å gjøre nye vedtak for å endre på det.

«Det er litt overraskende hvordan de prøver å sno seg unna avtaler de har vært med på å lage», sa Gunnes.

Opposisjon og posisjon

Da Venstre og KrF kom inn i regjering, opplevde Frp at de måtte gi litt mer for å få gjennomslag for sine egne saker. Oppslutningen falt.

Og sånn er det å sitte i regjering med andre partier. Sånn var det også da Ap satt i regjering med SV og Sp. Det er ikke mulig for ett av partiene «å gjøre akkurat som de vil».

Det var også det Frp erfarte. Og for å prøve å få tilbake velgere og øke oppslutningen, er det naturlig at de prøver å kjempe gjennom sine kjernesaker i Stortinget.

Men det som er underlig, er når partiet nærmest angriper seg selv og de departementene de i syv år har hatt ansvaret for – og later som om de ikke har sittet i regjering.

For å si det med Frp og Nesviks egne ord: «Hvordan mener de at velgerne skal forholde seg til dette?» Og er ikke da også Frp’s politiske U-svinger «ødeleggende for det politiske ordskiftet»?

Les også

 1. Under pandemien famler opposisjonen i blinde for å finne saker de kan angripe regjeringen på. Det går ikke så bra

 2. «Klimafornektelse er den nye populismen»

 3. Jensen sannsynligvis ferdig som partileder i Frp. Vil Listhaug sette inn støtet?

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Politikere, la ikke sel­skapers og interesse­gruppers egen­interesser lede dere inn i frist­elsen

 2. Mer olje­skepsis – Roga­land er ikke lenger anner­ledes­fylket

 3. Vi bør ikke bruke penger og ressurser på å reversere fylkes­sammen­slåinger

 4. Det er på høy tid at mer risiko skyves over på olje­industrien

 5. Vi må slå sammen olje- og klima­departe­mentene

 6. Det er klart at Senter­partiet vil sette seg ned og forhandle makt med SV etter valget

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Solberg-regjeringen
 3. Rogfast
 4. Sylvi Listhaug
 5. Nasjonal Transportplan