• Men hva skjer hvis ingen lenger produserer de nyhetene Facebook i dag distribuerer? Stian Lysberg Solum, Scanpix

Omdal: Facebook og Google spiser aviser til frokost

FRIPENN: Danskene roper høyt varsko mot Google og Facebook. Demokratisk innstilte nordmenn bør også bli alvorlig skremt.