• Mange offentlige reformer utvikler seg dårlig, men ruller likevel videre, mens problemene vokser – uten at de ansvarlige erkjenner det. Det kunne ha vært unngått. NTB scanpix

Når de ansvarlige for omstillinger fornekter at det går dårlig

GJESTEKOMMENTAR: Når reformer, omorganiseringer og endringsprosesser havner i en hengemyr, er det to løsninger: Man kan erkjenne utfordringene og endre kurs, eller man kan ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe at det går over. Mange endringsledere velger det siste.