• Konsert med Stavangerensemblet på De røde sjøhus i 1982. Dialekten var noe annerledes den gangen. Frode Rønli (foran) var også originalvokalist på Viking-hymnen «Ein blåe dag». Leif Eide

Vokalen som forsvant

KOMMENTAR: «Ei røde rega» er blitt til «en rød reke». Klassiske kjennetegn ved de lokale dialektene er i ferd med å forsvinne.