Tro, kraft og vilje

LEDER: Rogaland Venstre går til valgkamp med klimapolitikk som fanesak. Men regjeringssamarbeidet med Frp svekker begge partienes troverdighet.

Rogaland Venstre vil ha en storsatsing på kollektivtransport - bedre, oftere, enklere. Og sammenheng mellom tog, buss, bane og båt.
 • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Da Stavanger kommune vedtok sin nye, svært ambisiøse klimaplan i november, var det Venstre som hadde lederskapet. Per A. Thorbjørnsen leder kommunalstyret for miljø og utbygging , der klimaplanen hører hjemme. Flertallet i bystyret endte med å gå for 80 prosents reduksjon av utslippene i byen innen 2030, mens administrasjonens forslag var 50.

Les også

Stavanger skal kutte 80 prosent i klimagasser

Klimaplanen har blitt heftig debattert. Det stilles spørsmål ved om målet er så urealistisk at det spenner bein på gjennomføringsevnen, og det oppfordres til å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å få til kutt som virkelig monner. Forbrenningsanlegget for søppel ligger på Forus, flyplassen på Sola, og hvor skal vi regne inn utslippene fra sokkelen? Bompengeprotestene har i tillegg demonstrert for alle at klimakutt også fort blir et klassespørsmål.

Øverst hos Venstre

Rogaland Venstre hadde sitt fylkesårsmøte i helgen, og det er tydelig at alle disse problemstillingene har vært med i diskusjonen. Klimapolitikken står øverst på listen over valgkampsaker. Å begrense klimaendringene skal legges til grunn for all annen politikk. De vil at fylkeskommunen og kommunen skal søke sammen med næringslivet for å kutte Rogalands samlede utslipp med minst 50 prosent innen 2030, og 20 prosent innen 2023. Det skal settes årlige mål for utslippskutt, med klimabudsjett og klimaregnskap som virkemiddel,

De vil ha en storsatsing på kollektivtransport, de vil at tilbudene på tog, buss, bane og vei skal utfylle hverandre, de vil jobbe for en mer rettferdig sosial profil på veiprising, og fase ut fossilt drivstoff i alle ferjer og hurtigbåter.

Nå er det selvsagt begrenset hvor stor innflytelse fylkeskommunen har på alt dette. Men det gir troverdighet at partiet har lagt størst trykk der hvor fylkeskommunen selv er en av aktørene - på kollektivtransport og vei.

Kan de overbevise?

Regjeringsbror Frp hadde sitt fylkesårsmøte vegg i vegg med Venstres. I det ene vedtaket der CO2 blir nevnt, er de fremdeles litt skeptiske til at bruk av kull bidrar til å øke CO2-utslippene, og at dette igjen bidrar negativt til klimaendringer. I to andre vedtak går de mot all bompengefinansiering og mot veiprising der man betaler for kjørte kilometer. I sakspapirene lå også forslag om å endre nullvekstmålet for persontransport med bil, holde satsingen på samferdsel høy, øremerke penger til vei, og gjøre livet lettere for bileiere.

Selv om det er lokalvalg, gjør regjeringssamarbeidet at begge partier sliter med troverdigheten på kjerneområdene sine - Venstre på klima, Frp på bompenger.

Hva de skal satse på blir derfor ikke den største utfordringen i valgkampen, men hvordan de skal overbevise velgerne om at de har gjennomføringskraft og -vilje i sine egne fanesaker.

Les også

 1. Stavanger er en by i verden

 2. Stavangers klimaplan: Hvem står ansvarlig om 12 år? Hva med tiltak og penger? Og hva med vedovnene?

 3. Næringslivet er 101 prosent for utslippsreduksjoner

 4. Politisk tullefokus og miljøonani

Publisert:
 1. Nullvekstmålet
 2. Kollektivtransport
 3. Samferdsel

Mest lest akkurat nå

 1. Elsparke­syklist døde etter ulykke – navnet er frigitt

 2. Eierne hjalp familie etter brann før jul, søndag brant deres eget hus

 3. Hunnedalsveien: Kraftig vind kastet buss av veien

 4. Viking signerer islandsk keeper på fireårskontrakt

 5. Viking og Berisha i gang: – Dette skal til for at jeg drar

 6. Etter 12 år i Oslo kom jeg hjem til en region som ikke finnes