• Fråflytting av gardsbruk er eit gammalt fenomen, men dei siste år har det verkeleg skote fart. Er det håp for leveleg liv i bygdene? Tor Inge Jøssang
    Galleri

«Nå ska di riva løo, fjosen og heile driden» − om framtida til bygdene

GJESTEKOMMENTAR: Dei lyse sommarnettene er for dei som drøymer med augo opne. Er det då lov å sjå føre seg eit levande jordbruk også i komande år?