• Til dei som hevdar at holocaust aldri skjedde: Sjølv etter frigjeringa døydde hundrevis av sterkt svekka fangar frå konsentrasjonsleirane dagleg av underernæring, tyfus og dysenteri (bilete frå ei fellesgrav for slike i Bergen-Belsen). Og til dei som hevdar at nazismen høyrer til på venstresida: Kvifor vart då sosialistar og venstreaktivistar i Tyskland forfølgde etter at Hitler kom til makta i 1933? Kvifor flykta sosialdemokraten Willy Brandt til Noreg då partiet hans vart forbode same år? Everett Historical/Shutterstock/NTB Scanpix
    Galleri

Ver på vakt mot reinvasking av høgreradikale ved å omdefinere nazismen!

GJESTEKOMMENTAR: Høgreekstreme hevdar stadig oftare at nazismen høyrer til på venstresida. Dei meiner kanskje at jorda er flat òg?