Ta et stikk for laget før du dør!

GJESTEKOMMENTAR: Har Folkehelseinstituttet snudd vaksineprioriteringen på hodet?

«De som har færrest gode leveår igjen for å bli vaksinert, blir vaksinert først. De som har flest, blir vaksinert sist», skriver Kristian Kise Haugland. «Kanskje det ikke er så dumt?»
 • Kristian Kise Haugland
  Kristian Kise Haugland
  Filosof og pedagog
Publisert: Publisert:

Folkehelseinstituttet har anbefalt fem mål for koronavaksinasjon, som de har rangert i en prioriteringsrekkefølge. Det foreslår at man først og fremst skal redusere risiko for død, dernest risiko for alvorlig sykdom, at essensielle tjenester og kritisk infrastruktur opprettholdes, at sysselsettingen og økonomien beskyttes og at samfunnet kan gjenåpnes.

For å redusere risiko for død og alvorlig sykdom, har det videre foreslått at de eldste, sykehjemsbeboerne og de med andre tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom og død, får vaksine først.

Dette kan jo kanskje høres fornuftig ut, men er det egentlig det?

Hvordan helseressurser normalt prioriteres

Vaksiner er en begrenset ressurs, og må dermed prioriteres. Normalt benytter man i helsevesenet noen prinsipper for nyttemaksimering når man prioriterer. Overordnet prioriterer man ut fra tre hensyn:

 1. Hvor mye forventet helsegevinst/nytte et tiltak har.
 2. Hvor lite ressurser et tiltak legger beslag på.
 3. Hvor alvorlige tilstander man behandler.

I katastrofescenarioer er tid først og fremst er den ressursen som er begrenset. Da blir prioriteringen noe enklere, ved at man først tar seg av dem som er i en slik tilstand at umiddelbare tiltak kan redde liv.

Både i katastrofescenarioer og ellers er det særlig et spørsmål som er relevant med tanke på prioritering: Hvor mange gode leveår får man igjen for innsatsen? Det er for eksempel en vesentlig forskjell på det å redde et barn fra en ellers umulig fødsel ved keisersnitt og det å drive gjenoppliving av en dødssyk 90-åring som uansett vil ligge i koma resten av livet.

Les også

Seks fullvaksinerte beboere på eldresenter smittet av sørafrikansk virusvariant

Les også

FHI: – Fullvaksinerte som dør med covid-19, er veldig sjeldent

Prioriteringsrekkefølgen for vaksiner

I stedet for å prioritere ut fra helsegevinst, formidler Folkehelseinstituttet en prioritert rekkefølge hvor det mest sentrale ser ut til å være sannsynligheten for alvorlig sykdom og død dersom man blir smittet. Det er størst dødelighet blant de aller eldste og dem som er innlagt på sykehjem, og derfor får disse vaksinen først. Det som får meg til å stusse litt, er at gamle folk har en lei tendens til å dø selv om de ikke får korona også. Så differansen i antall leveår man får igjen er kanskje ikke all verden.

Ifølge en analyse Helsedirektoratet publiserte i 2017, tar det i gjennomsnitt to år fra man kommer på sykehjem til man dør. I 2016 var nesten en tredel av sykehjemsbeboerne døde innen et halvt år etter at de kom på sykehjem. Dette betyr at vi kan anslå at en betydelig andel av dem som har stått fremst i køen for å få vaksine, vil ha rukket å dø av helt andre årsaker enn korona når sommeren kommer og resten av befolkningen har fått vaksine.

Her ser det foreløpig ut til at Folkehelseinstituttet har snudd prinsippene for prioritering på hodet. De som har færrest gode leveår igjen for å bli vaksinert, blir vaksinert først. De som har flest, blir vaksinert sist. I tillegg kan det på overflaten se ut som om noen har benyttet feil fortegn når de har beregnet nytten eller helsegevinsten av vaksineringen. Det er jo blant de unge smitten spres mest.

Kan det være andre hensyn som er tatt?

Det er jammen bra vi foreløpig har greid å avverge de store smittebølgene i Norge, for vi har organisert helsevesenet på en måte som gjør at det ikke skal så veldig mange smittsomme intensivpasienter til før en vesentlig del av helsevesenet vårt klapper sammen. En mulig grunn til at de eldste i befolkningen bør vaksineres først, er rett og slett fordi det er stor sannsynlighet for at de ville havnet på en intensivavdeling dersom de ble smittet, noe som ville fått ganske fæle konsekvenser hvis dette skjedde med mange samtidig.

En annen grunn kunne vært at vaksinene er innført ganske raskt, og at en så stor del av befolkningen skal vaksineres samtidig. For å være ekstra sikker på at man får avdekket eventuelle komplikasjoner som ikke kom frem under testingen, kunne det jo hende noen hadde tenkt at et slikt eksperiment er best å gjennomføre på en gruppe som allerede får tett oppfølging. Sånn som for eksempel beboere på sykehjem og brukere av hjemmetjenester.

Keep it simple, stupid!

Vi kan imidlertid forvente at Folkehelseinstituttet vil være åpen om alle deler av deres vurderinger som ikke kommer for nært inn på forhold som må holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet. Dessuten ville slike hensyn ha medført at kriteriene for hvem som skal ha vaksinen først og sist, kunne ha blitt mer komplisert, og dermed vanskeligere å tolke. Vi ser jo allerede at veiledningen for vaksinasjon av helsepersonell har blitt så vanskelig å forstå at både kommuner og sykehus har endt opp med å tro at kontormedarbeidere er helsepersonell.

Jeg tror det er mye mer sannsynlig at Folkehelseinstituttet på kort tid og med sine begrensede ressurser har gjort følgende strategiske vurdering: Vaksineprioriteringen må kunne formuleres raskt, ta utgangspunkt i mål som er enkle å forstå og ha så få unntak at selv Kommune-Norge klarer å følge anvisningene uten å lage for mye krøll. Kanskje det ikke er så dumt?

Les også

 1. Oppgjøret, konfliktene, rotet, tabbene. Det gikk hardt for seg bak lukkede dører da Norge stengte ned

 2. Astra Zeneca-saken: – Aldri sett så høyt nivå av antistoffer

 3. Korona har nesten utradert influensa

 4. Studenter i risiko­gruppen må full­føre praksis: – Å være syke­pleier har alltid vært et risiko­yrke

Publisert:
 1. Koronaviruset
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Vaksine
 4. Gjestekommentar
 5. Kristian Kise Haugland

Mest lest akkurat nå

 1. Nordlyset danset på høsthimmelen

 2. To ganger fikk ekte­paret fra Jæren nei til å adoptere. Likevel dro de til Sør-Korea og hentet et barn

 3. Fugler ved Breiavatnet ble matet med ukokt ris

 4. Lagmannsretten nekter å behandle drapsforsøkssak

 5. KrF-leder Ropstad møter pressen lørdag

 6. 18-åring ble den store helten i debuten: – Finner nesten ikke ord