• Dei som lèt vere å støye eller forureine, tar ikkje bort fridomen til nokon. Men dei som støyar mykje, tar bort fridom til dei som vil nyte freden. Og støy er lydleg forureining som kan senke livskvaliteten til folk. NTB Scanpix

Å, du heilage kviledag! − Den eine med sin Bibel, den andre med sitt øl

GJESTEKOMMENTAR: «Fleire tar til orde for å endre heilagdagslovgjevinga. Men frislepp av sirkelsager på søndagsføremiddagen er bokstavleg talt å be om bråk.»