• Sunniva Ødegård fekk ikkje eingong bli 14 år. Marius Vervik

Alt godt, Varhaug. Alt godt!

KOMMENTAR: Det kan ikkje finnast større utfordringar for eit lokalsamfunn enn dei folk på Varhaug må stå i nå.