Ukraina blir nok ikke Putins Vietnam

GJESTEKOMMENTAR: Historien om Ukraina kommer til å bli avgjort av dem som får fortelle den.

Dette er ikke hva russerne ser: En seiersrik ukrainsk soldat på en ødelagt, russisk stridsvogn og en ukrainer med Putin-maske som avvæpnet fiende.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen kommer i en kronikk for NRK Ytring med mange gode eksempler på hvor forskjellig vi mennesker ser virkeligheten når vi ikke står på samme side av ulike skillelinjer. Han viser blant annet til at oppsiktsvekkende mange russere påstås å støtte krigen mot Ukraina, samt at norsk og svensk befolkning ser ut til å ha svært forskjellige tolkninger av pandemitiltakene.

«Det er alltid de andre som ikke ser virkeligheten slik den egentlig er», innleder Eriksen med, og gjennom kjente historiske konflikter, som kampen for eller imot apartheid i Sør-Afrika og konflikten mellom Israel og Palestina, får han frem poenget sitt svært godt. Informasjon serveres på så ulike måter på hver sin side av slike skillelinjer at verden ikke bare ser vidt forskjellig ut, det som sees kan på mange måter beskrives som helt forskjellige verdener.

Les også

Tom Hetland: «Makthavarane i Russland har kapra og misbrukt folket si krigshistorie»

Én krig, to virkeligheter

Rettsteknikere undersøker en massegrav med drepte, sivile ukrainere i Mykulychi utenfor Kiev sist søndag. I Ukraina og Vesten er vi overbevist om at russiske soldater begår krigsforbrytelser i stort omfang. I Russland er folk overbevist om at det er motsatt, at det nazistiske styret i Ukraina begår overgrep mot russisktalende ukrainere.

Vi er godt kjent med at de såkalte militære operasjonene i Ukraina er to vidt forskjellige kamper, sett med norske og russiske øyne. Gjennom de historiene og fortellingene vi her hjemme får servert, handler det om en despot som forsøker å gjenreise et russisk imperium gjennom å invadere et av sine naboland, og som ikke står tilbake for omfattende krigsforbrytelser underveis.

Det vi derimot ser at russiske medier viser, er russere som forfølges av nazister i Ukraina. Et land som har degenerert så kraftig at nazistene nå sitter ved roret for hele landet. Ikke bare vil de drive ut eller drepe sin egen russiske befolkning. De vil forrykke maktbalansen ved å slutte seg til fienden slik at de kan true hele Russlands eksistens. Situasjonen har kommet så langt at bare et regimeskifte kan hjelpe Ukraina fra katastrofe. Med russiske øyne er det åpenbart at flertallet i Ukraina, i hvert fall de i Donbas-området, ønsker russisk militære inn for å rydde opp.

Tross at Eriksen viser hvordan «våre virkeligheter og vurderinger styres av informasjonen vi mottar», konkluderer han likevel med at Ukraina vil bli «Putins Vietnam» fordi de russiske fortellingene vil bli påvirket av hvordan den «fysiske, materielle virkeligheten kommer til syne». Blant annet ved at stadig flere russiske ungdommer kommer hjem i likposer.

Jeg er derimot uenig med Eriksen i at «det mest avanserte propagandaapparat kommer til kort når det tomme blikket til en død tenåring møter foreldrenes». Jeg frykter snarere at det som kommer hjem til foreldrene, er helten som på tragisk vis døde i kampen mot ondskapen. Grunnen til at jeg frykter dette, er at det er en vesentlig forskjell på styrkeforholdet mellom statsapparatet og mediene i dagens Russland, det samme styrkeforholdet som i USA under Vietnamkrigen.

Les også

Jonas Fossli Gjersø: «Folkeretten et blind­spor overfor det russiske imperiet – kun makt virker»

En sensurert penn er ikke mektigere enn sverdet

Under Vietnamkrigen forsøkte USAs myndigheter å fôre amerikanske medier med deres egen redigerte versjon av virkeligheten, og det med relativt stor suksess de første årene av krigen. Det tok tid før amerikanske journalister begynte å gå etter andre kilder til informasjon, slik at nyhetsbildet endret seg. Først da begynte flertallet av USAs befolkning gradvis å endre syn på krigen.

I USA var det mulig for journalister å presentere slike «alternative fakta» uten å bli arrestert. I dagens Russland er den uavhengige journalistikken derimot en fiende. Dermed er det mer naturlig å trekke paralleller til Tyskland under andre verdenskrig, enn til USA under Vietnamkrigen.

For det var ikke den tyske befolkningens tap og lidelser som snudde befolkningen mot sitt eget regime under andre verdenskrig, selv om denne materielle virkelighet kom frem. Ei heller var det kunnskapen om de etniske utrenskningene i konsentrasjonsleirene, som også mange i den tyske befolkningen faktisk var klar over at foregikk. Oppslutningen om Hitlers regime var sterk helt frem til Berlin falt fordi den tyske fortellingen som stadig og ensidig ble gjentatt, var at deres folk drev en desperat forsvarskamp mot fremmede makter som ville utslette dem.

Slike fortellinger har en ganske kraftig påvirkning på oppfatningen av hvilke handlinger som er legitime. Dette innebærer et stort problem når vi setter inn mottiltak, fordi det vil tolkes av en befolkning som har helt andre premisser for hvordan det vi gjør og sier føyer seg inn i deres virkelighet. Når bilder av døde russiske soldater sendes hjem til deres foreldre, styrkes bare historien om hvor grusom fienden er. Når russiske midler fryses og multinasjonale selskaper trekker seg ut, er det bare en bekreftelse på at Russland har mektige, onde og ikke minst farlige fiender som vil russerne vondt.

Les også

Johannes Morken: «Livsfarleg russisk blanding av religion og atomvåpen»

Makt former sannhet

Den materielle virkelighet er kanskje lik, uavhengig av hvem som observerer den, men hva som er sant om denne virkeligheten, er ikke uavhengig av hvem som har makt til å forme historiene om den. Dermed kan vi ikke forvente at noen som helst fakta om Ukraina vil vekke den russiske befolkning og svekke Putins posisjon.

Snarere motsatt: Bare hvis det vokser frem en maktfaktor i Russland som svekker Putins posisjon, vil det kunne endre den russiske sannheten om krigen i Ukraina.


Publisert: