• Mediekrisen er en trussel mot samfunnet, for uten bredde og styrke i journalistikken lider demokratiet. Lytt ikke til populister som snakker om pressen som en fiende av folket! Lise Åserud, NTB scanpix

Omdal: Paralyser ikke demokratiet!

FRIPENN: Det har hendt – i Belgia – at en revolusjon er blitt utløst av en operaforestilling. Men ennå har vi til gode å se en revolt forårsaket av en NOU.