Februar-barometer: Sp er alt anna enn oversett og overkjørt

Valåret 2017 vert etter alt å døma den største revansjen for Senterpartiet sidan EU-striden splitta land og folk.

Marit Arnstad diskuterer ulvestrategi med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget sist veke.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Snittet av ni nasjonale målingar i februar styrkar biletet av Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum som ein garantert valvinnar til hausten.

Nokre partistrategar av mindre grøn kulør trur eller kanskje rettare vonar enno at distriktspartiet treff formtoppen for tidleg og vil oppleva ei avskalling før september.

Slik ser snittet av ni nasjonale meiningsmålingar i februar ut. (Grafikk: Frode S. Lindboe)
Les også

Januar-barometer: No går mykje Trygves veg

Men sjølv om meiningsmålingar har fått eit dårleg rykte etter Brexit og Trump-siger, er det framleis slik at endringar seier mykje om valets gong.

Trendane tel

Rekordmålingar kan fort vera feil og verta erstatta med tilsvarande dårlege målingar neste månad. Men snittmålingar og tendensane peika både mot britisk utmelding og ein offensiv for han oransjefarga over dammen.

Einskildmålingane me har sett i byar og fylke berre styrkar funna frå dei nasjonale målingane: Senterpartiet ligg an til å gjera eit rekordval i kjølvatnet av ei reform-ivrig blå-blå regjering.

Kan Sp få inn to frå Rogaland?

For Rogalands vedkomande er det faktisk slik at Senterpartiet i høve til valprogrammet Celius, utvikla av professor Bernt Aardal, hadde kome inn med to på Stortinget i haust ut frå februar-målingane.

Liknande har me ikkje sett sidan skjebnestriden om norsk EU-medlemskap tilbake til 1993.

Valutrekningar frå nettstaden pollofpolls med same nasjonale data tilseier at Senterpartiet berre manglar 589 røyster i Rogaland på å koma inn med to - og at kampen står mellom Frps tredjemandat og Sps andremandat.

Promillar tel tungt

Promillar og sperregrensa skil mellom vinn eller forsvinn. Å bryta ned nasjonale snitt-tal på fylkesbasis, altså korrigert for kva me røysta i Rogaland i 2013, er noko me må ta med ei stor klype salt.

Det er ikkje gitt at me i Rogaland naudsynleg følgjer den nasjonale valvinden fullt ut.

Kanskje arbeidsløysa gjer oss i Olje-Norge meir Ap-venlege eller at nye skatteløfte frå Jonas Gahr Støre svingar velstandsfylket mot Høgre?

Les også

Desember-barometer 2016: Kan SV koma inn frå Rogaland?

Men tendensane er likevel slett ikkje uinteressante for val-nerdane mellom oss som likar å tru at det er val nokså nøyaktig ni gonger kvar månad året rundt. Aftenbladet og Haugesunds Avis vil elles koma med ei fylkesmåling når det er temmeleg nøyaktig eit halvt år att til valet. Følg med på meir presise tal der.

I mellomtida har du ein kjapp, oppdatert guide til dei nasjonale meiningsmålingane her:

Arbeidarpartiet: Kva skal me tru om ørna blant partia no drygt eit halvt år før valet? Jonas Gahr Støre leiar det klårt største partiet og har hatt gode målingar gjennom perioden, men ser ut til å slita på oppløpssida. Løftet om å skjerpa skattenivået har ikkje løfta han. Eg er mellom dei som vil meina at det gamle styringspartiet Ap er hamna i ein alvorleg skvis mellom dei blå-blå og den knallharde reform-utfordraren Sp. Vingle-Jonas, messar dei blå-blå. Det er mykje retorikk, naturlegvis. Men det komande partiprogrammet vitnar om eit parti som vaklar på gamle standpunkt, e

Høgre: Høgre ser ut til å ha funne seg eit slags grunnfjell der i underkant av kvar fjerde veljar kjøper verda slik Erna Solberg og Jan Tore Sanner ser ho. Sistnemnde utheld med stoisk ro å verta kalla eit norsk svar på Putin sidan han kjempar for kommune- og regionreform med moderat bruk av tvang.

Høgre har kjempa for reformer som ingen kan påstå er særleg publikumsvenlege eller populistiske. Ingen vert populær med å slå saman kommunar, endra fylkeskommunar, legga ned lensmannskontor eller generelt gjera stort av endringar i Norge.

Elles er det som ein rask gjennomgang av partiprogramma viser skuffande liten skilnad på dei to største partia i landet.

Framstegspartiet: Frp har vist seg som ein i all hovudsak ansvarleg og skikkeleg regjeringspartnar gjennom snart fire år med blå-blå regjering. Denne påstanden vil garantert få håra til å reisa seg hos gode Venstre- og KrF-veljarar som har garantert for Frp i regjering sidan 2013. Alt medan dei har skrive hatske innlegg mot integreringspolitikken til Sylvi Listhaug og hennar eplekjekke våpendragar Espen Teigen.

Men Frp-statsrådane har med få unntak gjort jobben, urøynde som dei var. Partiet har overlevd der Sosialistisk Venstreparti døydde på plenen framfor Stortinget i den kvelande skuggen av Ap. Trøbbelet er at timinga er feil, som så ofte elles for Frp sitt vedkomande, og at nokon opplever nasjonalismen deira i overkant usmakeleg.

Senterpartiet: Ingen over. Ingen ved sida. Du får ikkje ny regjering i Norge utan at Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum handlar hest først på Løvebakken. Det handlar slett ikkje berre om ulv, distrikta, reformar, sentraliseringa. Men det handlar om det også. Marit Arnstad sit blåøygd på Debatten på NRK1 og kikkar ned i ein liten gul fuskelapp og melder at store deler av Norge er oversett, overkjørt og overstyrt. Å nei då. Sjølv NRK, Aftenposten og VG har funne ut at Norge har eit distriktsopprør. Til hausten får alle beskjed. Sp og Frp er samde om svært mange nasjonalistiske synspunkt, men Senterpartiet er det akseptable alternativet for mange.

Venstre: Sjølv ikkje gode Venstre-veljarar gjennom eit langt liv trur på ei regjering med Høgre, Venstre og KrF. Sperregrensa er trugande nær.

KrF: Ditto. Kampen mot bioteknologi vil ikkje mobilisera slik som kontantstøtta i si tid.

SV: Sjå sperregrensa. Sjå plenen.

MDG: Maktar ikkje å mobilisera folk i fornybar-nasjonen Norge.

Raudt: Sjå SV. Men ei røyst frå Raudt på Stortinget vil som ei røyst frå Miljøpartiet Dei Grøne vera eit viktig bidrag til den offentlege samtalen i Norge.

Andre: Klovnepartiet og Kystpartiet er begge like langt frå mandat på Løvebakken til hausten.

Publisert: