Demonstrasjonsforbud er et maktovergrep

KOMMENTAR: Smittevernreglene skal hindre smitte, ikke stoppe spredning av det frie ord. Derfor må de planlagte, antirasistiske demonstrasjonene gå sin gang.

Jusprofessor Hans Petter Graver har hele tiden vært kritisk til måten myndighetenes smitteverntiltak er vedtatt på.
  • Lars Helle
    Lars Helle
    tidl. sjefredaktør i Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Folks sunne fornuft må avgjøre hvordan de ønsker å markere sine standpunkter. Helsedirektoratet eller kommuneoverleger kan iallfall ikke overprøve Grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet. I Norges tre største byer ble foten satt ned for sympatiaksjoner i forbindelse med George Floyds dødsfall i USA.

Når myndighetene lager regler som legger begrensninger på innbyggernes frihet, er det uhyre viktig at praktiseringen av bestemmelsene holder seg strengt til formålet og innenfor menneskerettighetene. Når det settes opp fotobokser langs landeveien, bør bildene utelukkende brukes til å avdekke fartsovertredelser. Når domstolene tillater telefonovervåking, må dette bare være for å avdekke eventuell alvorlig kriminalitet. Bruk av overskuddsinformasjon bør ikke tillates.

Aksepterte begrensninger

Da covid-19-smitten brøt ut i landet, aksepterte vi begrensninger i bevegelsesfrihet og tilnærmet husarrest, fordi formålet var klart og tidsbegrenset. Det har heller ikke vært noen tvil om at alt som skjedde skal etterprøves. Det gjelder både lokale og nasjonale vedtak.

Flere juseksperter, anført av professor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo, har fra første øyeblikk problematisert en rekke av regjeringens forordninger. Særlig har han pekt på at mye av hastelovgivningen ikke er i tråd med Grunnloven. I en kronikk på nettstedet Rett24 viser han til en dom i den tyske forfatningsdomstolen, som slo fast at «koronareguleringenes pålegg om sosial distansering kan true ytrings- og forsamlingsfriheten».

Helsefaglige myndigheter

Graver konstaterer deretter at myndighetene ofte har «nøyd seg med den ene siden av vurderingen, nemlig om tiltaket er hensiktsmessig og ønskelig ut fra hensynet til å begrense smitte».

Det samme ser vi i Oslo, Bergen og Trondheim nå. Og i Sverige. Hvis helsefaglige myndigheter alene får bestemme, gir dette en uønsket skjevhet i vurderingen. Det vil i større grad enn nødvendig innskrenke våre rettigheter.

Nå ser det heldigvis ut til at politiet og de demonstrerende selv i de tre byene er opptatt av å få dette til på en måte som tar hensyn til både smittefare og ytringsfrihet. De snakker sammen og finner løsninger. Politiet i Bergen sier for eksempel at de ikke har planer om å sette foten ned og at organisasjons- og ytringsfriheten står sterkt.

Kyrre Grepp

Et av de stolteste øyeblikkene i Norges høyesteretts historie var da de i 1922 frifant daværende Ap-leder Kyrre Grepp for ulovlig smugling av bolsjevikisk litteratur fra Sovjetunionen i 1920. Grepp og hans medsammensvorne var dømt i byretten for brudd på lov om salg og utførsel av fødevarer og en forskrift med forbud mot «inn- og utførsel av trykte skrifter fra Russland».

I Høyesterett fikk de medhold i at lover som skulle sikre vareforsyningen under første verdenskrig, ikke kunne brukes til å forby inn- og utførsel av litteratur og trykksaker etter krigen. Resolusjonen fra 1920 stred dessuten mot Grunnloven paragraf 100 (ytringsfrihetsbestemmelsen).

Det er hundre år mellom 1920 og 2020, men i begge tilfeller ser vi hvor viktig det er at vi har myndigheter som kontrollerer hverandre og hvor galt det kan gå når akutte hensyn ukritisk får trumfe de mest sentrale rettighetene norske individer har. Å gripe inn mot norske Floyd-demonstrasjoner vil derfor fort kunne bli et utillatelig maktovergrep.

Publisert: