• Vanlege arbeidsfolk blir stadig mindre synlege i mediebildet Jonas Haarr Friestad

Journalistens blindsone

KOMMENTAR: Det blir laga mange seriar om det vi alle kan frykta, bli ramma av, eller kjenna oss igjen i. Det kan bli farleg snevert.