• Gepardene fantes tidligere i hele Afrika, i Midtøsten, India og i sentral-Asia. I dag er den utryddet i alle asiatiske land, unntatt Iran. Og den er utryddet i store deler av Afrika. Mathismoen Ole / Ole Mathismoen

Dyrene dør, og det er vår feil

KOMMENTAR: Antall dyr i verden er mer enn halvert på bare 50 år. De menneskelige ødeleggelsene på jordens økosystemer er en av de største truslene i verden i dag, og nesten ingen gjør noe for å løse det.