Vondt og viktig

To nye uker i retten er selvsagt en forferdelig påkjenning for Sunniva Ødegårds etterlatte. Men i denne saken er det ingen vei utenom.

Psykiater og professor Tor Ketil Larsen (foran) er rettsoppnevnt sakkyndig. Han mente i tingretten at tiltalte kan straffes for drapet på Sunniva Ødegård. Bak står Harald Øglænd, bistandsadvokat for Sunnivas familie. Foto: Kristian Jacobsen

 • Harald Birkevold
  Harald Birkevold
  Kommentator
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Allerede under behandlingen i Jæren tingrett i mai var det klart at den såkalte Varhaug-saken ville bli tatt opp til behandling i lagmannsretten. Saken skal altså opp til ny, full behandling, med innledningsforedrag, forklaring fra den tiltalte, en lang rekke vitner, samt sakkyndige. Og til slutt prosedyrer fra aktor og forsvarer.

Det er nå gått over et år og tre måneder siden 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept like ved hjemmet sitt på Varhaug, klokken kvart på elleve om kvelden den 29. juli 2018.

Mener han var psykotisk

Tiltalte, som var 17 år da drapet skjedde, men som nå har fylt 19, har anket over bevisbedømmelsen, fordi han mener at han var strafferettslig utilregnelig da han drepte Sunniva med en rekke slag med en hammer mot hodet. Han erkjenner ikke straffskyld for noen av de seks tiltalepunktene, som i tillegg til drapet omfatter seksuelle handlinger, skadeverk, brannstiftelse, falsk anklage og erstatningsansvar.

For å forstå hvordan psykisk sykdom påvirker utfallet av straffesaker i Norge, er det viktig å kjenne til det såkalte «medisinske prinsipp». Dette prinsippet sier at dersom en person hadde en alvorlig psykisk sykdom, en psykose, da den straffbare handlingen ble begått, kan han eller hun ikke straffes. Og dette er det sentrale: Det er ikke nødvendig at den psykiske sykdommen har hatt en direkte innvirkning, for eksempel at stemmer i hodet har befalt vedkommende å drepe.

Det er også slik at mens selvpåført rus som har utløst en psykose ikke gir grunnlag for å betrakte den tiltalte som utilregnelig, har det derimot ikke noe å si dersom vedkommende allerede har en vedvarende psykose mens han eller hun ruser seg. Da regnes den underliggende psykosen som utslagsgivende.

Faglig uenighet

I denne saken har de sakkyndige som er oppnevnt av retten, psykiater Tor Ketil Larsen og psykolog Dan Tungland, konkludert i tre ulike rapporter. Disse rapportene sier at tiltaltes psykiske tilstand drapsnatten i slutten av juli 2018 var et resultat av hyppig hasjrøyking, altså en selvpåført tilstand som ga seg etter et tiltalte hadde vært rusfri i fire uker.

Tiltaltes forsvarer, Tor Inge Borgersen, vil i lagmannsretten forsøke å overbevise retten om at tiltalte på gjerningstidspunktet var psykotisk, uavhengig av rusbruken, og at han dermed ikke kan straffes, men i stedet må dømmes til tvungent psykisk helsevern. Han vil også føre vitner med fagutdannelse som er uenige med Larsen og Tungland.

Et grufullt drap

Saken, slik den blir framstilt i aktors innledningsforedrag, framstår mer eller mindre identisk med den Jæren tingrett ble presentert for. Vi har altså å gjøre med et helt usedvanlig brutalt drap, på en fredelig søndagskveld midt i sommerferien. De tekniske bevisene og vitneforklaringene om drapet og de etterfølgende handlingene er gruoppvekkende og tragiske opplysninger, og det er selvsagt en enorm belastning for Sunnivas etterlatte å måtte gå gjennom alt dette på ny.

Men slik er reglene, og slik er det rettsstaten sikrer en verdig og trygg behandling. Særlig i en sak der gjerningsmannen var mindreårig, og der straffen med nødvendighet må bli streng, er det viktig at tiltalte har fått alle muligheter til å få saken belyst så godt som mulig.

Rusproblemer

I mai skrev jeg en kommentar der jeg argumenterte med at en tidsavgrenset straff, der den tiltalte kan være en fri mann etter rundt åtte år dersom han for eksempel dømmes til 12 års fengsel, antakelig vil være i strid med den allmenne rettsoppfatningen. I denne saken må det antakelig stå mellom en forvaringsdom (som ble utfallet i tingretten) og en dom på tvungent psykisk helsevern.

I tingretten framsto tiltalte som skjør, med sterkt sviktende hukommelse omkring sentrale punkter i tiltalen. Det var derfor knyttet en viss spenning til om han nå kan huske noe mer.

– Jeg hadde rusproblemer, og hadde det ikke bra hjemme, forklarte tiltalte.

Dette er i tråd med det han forklarte i tingretten, nemlig at han bestemte seg for å begå et drap for å komme i fengsel, og altså komme seg vekk fra hjemmet på den måten.

Forklaringen rimer ikke

Tiltalte framstår i retten på omtrent samme måte som han gjorde i tingretten i mai. Han snakker langsomt og tar lange pauser, men ga likevel en forklaring som er tilsvarende den han har gitt tidligere.

Problemet med denne forklaringen er at de tekniske bevisene i saken gir et annet, og tildels drastisk annerledes, bilde av hva som skjedde. Det vil bli et spørsmål for retten om disse avvikene best kan forklares ved at tiltalte er psykisk syk, eller om de har en annen forklaring. Aktoratet vil hevde at tiltalte forklarer seg som han gjør fordi han ikke vil innrømme de delene av tiltalen som handler om seksuelle overgrep og søk etter overgrepsmateriale på internett.

Bare tapere

Det er viktig å ha i mente at lagmannsretten, som er en såkalt meddomsrett med to fagdommere og fem legdommere, ikke har fulgt forhandlingene i tingretten. Lagmannsretten har heller ikke sett opptakene av politiavhørene av den tiltalte. Derfor vil rettsforhandlingene nødvendigvis bestå av en god del gjentakelser for aktørene.

I denne saken er det bare tapere. Det beste vi kan håpe på, er at rettsprosessen blir en verdig ramme og en potensiell avslutning av et kapittel. For de etterlatte og nærstående er dette av stor betydning for å kunne komme videre.

Les også

 1. Varhaug-drapet: Dom i saken kommer om to-tre uker

Publisert:
 1. Kommentator Harald Birkevold
 2. Varhaug
 3. Drap
 4. Rettssaker
 5. Gulating lagmannsrett

Mest lest akkurat nå

 1. Millionerstatning etter byggetabber

 2. Påskestemning på fjellet: - Helt kanon!

 3. Barnehageansatt i Stavanger smittet

 4. Han har fått sekser på sekser – nå trenger han større lokaler

 5. Søppel flyter over ved bofellesskap

 6. Han ble rasende da han fikk vite at han skulle bli far